Dybdekurve Depth contour

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57
line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
dybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Dybde (datatype) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve Kurve 1..1
DYBDE Dybde 8 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena
dybde Dybde depth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?

Vis Dybdekurve i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Dybde 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Dybdeareal 2 avgrensning Dybdekurve 0..*
arv subtype Tørrfallsgrense supertype Dybdekurve