GravplassStatus GRAVPLASS_STATUS

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

tilstand på gravplass
Navn Beskrivelse Kodeverdi
iDrift gravplassen en er ordinær bruk iDrift
midlertidigStengt midlertidig avstenging, jf forskriftens § 5 midlertidigStengt
stengt permanent stengning, jf forskriften § 2 stengt
nedlagt gravplassen er nedlagt, jf forskriftens §§ 2 og 11 nedlagt
Verdi Navn Beskrivelse
iDrift gravplassen en er ordinær bruk
midlertidigStengt midlertidig avstenging, jf forskriftens § 5
stengt permanent stengning, jf forskriften § 2
nedlagt gravplassen er nedlagt, jf forskriftens §§ 2 og 11
Name Description Code value
iDrift
midlertidigStengt
stengt
nedlagt

Vis GravplassStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1