Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk iDrift;gravplassen en er ordinær bruk;iDrift;;; midlertidigStengt;midlertidig avstenging, jf forskriftens § 5;midlertidigStengt;;; stengt;permanent stengning, jf forskriften § 2;stengt;;; nedlagt;gravplassen er nedlagt, jf forskriftens §§ 2 og 11;nedlagt;;;