Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Fast;Fast underlag er ikke kun asfalt/ betong, men kan også være tettpaket grus eller treplanker, dvs. alle underlag hvor dekk ikke synke inn;Fast;;; Løst;Alle typer underlag hvor rullestol kan sinke inn, som grus som er for grovt og ikke er tettpakket nok eller f.eks. sand, skogsbunn, etc.;Løst;;;