BmEnhet BMENHET

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Egg 5
Hann(er) 3
Hunn(er) 4
Individ(er) 1
Par 2
Unge(r) 6
Verdi Navn Beskrivelse
5 Egg
3 Hann(er)
4 Hunn(er)
1 Individ(er)
2 Par
6 Unge(r)
Name Type Description Code value
Egg(s) <undefined> Egg(s)
Male(s) <undefined> Male(s)
Female(s) <undefined> Female(s)
Individual(s) <undefined> Individual(s)
Pair(s) <undefined> Pair(s)
Young <undefined> Young

Vis BmEnhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1