Utemoebler

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks. være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierUtemoebler (kodeliste) 0..1
fastmontert Angir om utemøblet er fastmontert. FastmontertUtemoebler (kodeliste) 0..1
materialtype Angir primær materialtype for vegobjektet. MaterialtypeUtemoebler (kodeliste) 0..1
overflatebehandling Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. OverflatebehandlingUtemoebler (kodeliste) 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av. TypeUtemoebler (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligUtemoebler (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsavtale Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet. Character 0..1
vinterlagring Angir om utemøbler blir vinterlagret. VinterlagringUtemoebler (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 0..1
EierUtemoebler 0..1
FastmontertUtemoebler 0..1
MaterialtypeUtemoebler 0..1
OverflatebehandlingUtemoebler 0..1
TypeUtemoebler 0..1
VedlikeholdsansvarligUtemoebler 0..1
Character 0..1
VinterlagringUtemoebler 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
antall Integer
eier EierUtemoebler
fastmontert FastmontertUtemoebler
materialtype MaterialtypeUtemoebler
overflatebehandling OverflatebehandlingUtemoebler
type TypeUtemoebler
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligUtemoebler
vedlikeholdsavtale Character
vinterlagring VinterlagringUtemoebler

Vis Utemoebler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
EierUtemoebler 0 ..1
FastmontertUtemoebler 0 ..1
MaterialtypeUtemoebler 0 ..1
OverflatebehandlingUtemoebler 0 ..1
TypeUtemoebler 0 ..1
VedlikeholdsansvarligUtemoebler 0 ..1
Character 0 ..1
VinterlagringUtemoebler 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Utemoebler supertype GatemoeblerElement