VinterlagringUtemoebler

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om utemøblet blir vinterlagret.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja 5529
Nei 5530
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis VinterlagringUtemoebler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1