EierUtemoebler

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen 13307
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier 18650
Fylkeskommune Fylkeskommune 13308
Kommune Kommune 13309
Privat Privat 13310
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). 17653
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart

Vis EierUtemoebler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1