SefrakFunksjon SefrakFunction SEFRAKFUNKSJON

datatype

Riksantikvaren Gyldig

beskrivelse av SEFRAK byggets nåværende og opprinnelig funksjonen
Description av the Sefrak building's current and original functions
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
sefrakFunksjonskode angir den funksjon SEFRAK bygget har / har hatt SefrakFunksjonskode (kodeliste) 0..1
sefrakFunksjonsstatus angivelse om funksjonskoden angir opprinnelig eller nåværende funksjonsstatus for SEFRAK-bygget SefrakFunksjonsstatus (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SEFRAK_FUNK_KODE SefrakFunksjonskode 3 0..1
SEFRAK_FUNK_STAT SefrakFunksjonsstatus 2 0..1
Name Type English Description
sefrakFunksjonskode SefrakFunksjonskode sefrakFunctionCode indicates the function which the SEFRAK building has had
sefrakFunksjonsstatus SefrakFunksjonsstatus sefrakFunctionStatus statement of whether the function code indicates the original or the current functional status of the SEFRAK building

Vis SefrakFunksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SefrakFunksjonskode 0 ..1
SefrakFunksjonsstatus 0 ..1