SefrakFunksjonskode SefrakFunctionCode SEFRAK_FUNK_KODE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angir den funksjon sefrakobjektet har / har hatt Merknad: Siden mange av kodetekstene er like, er kodeverdien tatt med i kodeteksten
statement of original and current functions Note: since many of the code texts are alike, the code value has been included in the code text
Navn Beskrivelse Kodeverdi
000Ingen funksjon 000
100Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst 100
110Bolighus innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus innen landbruk, fiske og fangst 110
111Bolighus for eier/bruker Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for eier/bruker 111
112Bolighus for generasjonsfamilie Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for generasjonsfamilie 112
113Bolighus for søsken av eier/bruker Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for søsken av eier/bruker 113
114Bolighus for leid arbeidskraft Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for leid arbeidskraft 114
115Bolighus for temporær bruk Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for temporær bruk 115
119Bolighus for andre formål, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for andre formål, se merknad 119
120Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og fangst 120
121Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 121
122Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tørking av tresket korn og malt 122
124Hus for bad/personlig hygiene Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for bad/personlig hygiene 124
125Hus for privet-funksjon Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for privet-funksjon 125
126Hus for opphold i hage/park Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for opphold i hage/park 126
127Hus for lek Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lek 127
128Hus for sjøbad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sjøbad 128
129Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 129
130Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst 130
131Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 131
132Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 132
133Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av poteter, rotvekster 133
134Hus for forråd av vann Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av vann 134
135Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av diverse matvarer 135
136Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av brensel og utstyr 136
139Hus for andre forråd, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre forråd, se merknad 139
140Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og fangst 140
141Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 141
142Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av båter og båtutstyr 142
143Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 143
144Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 144
145Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 145
149Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad 149
150Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst 150
151Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 151
152Hus for hest Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hest 152
153Hus for storfe Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for storfe 153
154Hus for sau og geit Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sau og geit 154
155Hus for svin Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for svin 155
156Hus for fjørfe Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for fjørfe 156
157Hus for pelsdyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for pelsdyr 157
158Hus for hund Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hund 158
159Hus for andre husdyr, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre husdyr, se merknad 159
160Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst 160
161Hus for lagring av stråfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av stråfôr 161
162Hus for lagring av halm og agner Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av halm og agner 162
163Hus for lagring av tørket lauv Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av tørket lauv 163
164Hus for lagring av surfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av surfôr 164
165Hus for lagring av rotvekster Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av rotvekster 165
166Hus for lagring av kraftfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kraftfôr 166
167Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. 167
168Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. 168
169Hus for andre lager knyttet til husdyrbruk, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre lager knyttet til husdyrbruk, se merknad 169
170Hus for hagebruk og gartneri innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hagebruk og gartneri innen landbruk, fiske og fangst 170
171Hus for veksthusdrift Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for veksthusdrift 171
172Hus for kontor, pakking, prikling, ekspedisjon, varmeanlegg m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for kontor, pakking, prikling, ekspedisjon, varmeanlegg m.v. 172
173Hus for lagring av frukt, grønnsaker, blomster m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av frukt, grønnsaker, blomster m.v. 173
179Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad 179
180Hus for håndverk/småindustri innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for håndverk/småindustri innen landbruk, fiske og fangst 180
181Hus for behandling av melk og melkeprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av melk og melkeprodukter 181
182Hus for mekanisk treskeinnretning Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for mekanisk treskeinnretning 182
183Hus for behandling av tresket korn Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av tresket korn 183
184Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter 184
185Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer 185
186Hus for behandling av tømmer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av tømmer 186
187Hus for tilvirkning av snekkerprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter 187
188Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. 188
189Hus for annet håndverk/småindustri, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for annet håndverk/småindustri, se merknad 189
190Hus for andre formål innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre formål innen landbruk, fiske og fangst 190
200Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift 200
210Bolighus uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Bolighus uten tilknytning til næringsdrift 210
211Enfamiliebolig Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Enfamiliebolig 211
212To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. To- eller flerfamiliebolig av villatype 212
213Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 213
214Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 214
215Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 215
216Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 216
217Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 217
218Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (terrassehus) 218
219Annen boligform, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Annen boligform, se merknad 219
220Hus for sekundære boligformål, knyttet til fast bosetning Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sekundære boligformål, knyttet til fast bosetning 220
221Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 221
222Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tørking av tresket korn og malt 222
223Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for fellesfunksjon m.v. 223
224Hus for bad/personlig hygiene Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for bad/personlig hygiene 224
225Hus for privet-funksjon Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for privet-funksjon 225
226Hus for opphold i hage/park Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for opphold i hage/park 226
227Hus for lek Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lek 227
228Hus for sjøbad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sjøbad 228
229Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 229
230Forrådshus for boliger uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Forrådshus for boliger uten tilknytning til næringsdrift 230
231Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 231
232Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 232
233Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av poteter, rotvekster 233
234Hus for forråd av vann Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av vann 234
235Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av diverse matvarer 235
236Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av brensel og utstyr 236
239Hus for andre forråd, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre forråd, se merknad 239
240Hus for allmenne lagerformål uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for allmenne lagerformål uten tilknytning til næringsdrift 240
241Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 241
242Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av båter og båtutstyr 242
243Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 243
244Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 244
245Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 245
249Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad 249
250Hus for husdyr uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for husdyr uten tilknytning til næringsdrift 250
251Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 251
252Hus for hest Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hest 252
253Hus for storfe Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for storfe 253
254Hus for sau og geit Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sau og geit 254
255Hus for svin Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for svin 255
256Hus for fjørfe Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for fjørfe 256
257Hus for pelsdyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for pelsdyr 257
258Hus for hund Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hund 258
259Hus for andre husdyr, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre husdyr, se merknad 259
260Hus for lagerformål ved husdyrhold utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagerformål ved husdyrhold utenom næringsdrift 260
261Hus for lagring av stråfôr m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av stråfôr m.v. 261
262Hus for lagring av halm og agner Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av halm og agner 262
263Hus for lagring av tørket lauv Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av tørket lauv 263
264Hus for lagring av surfôr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av surfôr 264
265Hus for lagring av rotvekster Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av rotvekster 265
266Hus for lagring av kraftfôr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av kraftfôr 266
267Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. 267
268Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. 268
269Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad 269
270Hus for hagebruk og gartneri utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hagebruk og gartneri utenom næringsdrift 270
271Hus for veksthusdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for veksthusdrift 271
279Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad 279
280Hus for håndverk, småindustri, hobbies utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for håndverk, småindustri, hobbies utenom næringsdrift 280
284Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter 284
285Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer 285
286Hus for tilvirkning av skotøy Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av skotøy 286
287Hus for tilvirkning av snekkerprodukter Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter 287
288Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. 288
289Hus for andre håndverk, småindustrier, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre håndverk, småindustrier, se merknad 289
290Hus for andre formål knyttet til fast bosetning utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre formål knyttet til fast bosetning utenom næringsdrift 290
300Hus for fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning 300
310Bolighus innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Bolighus innen fritidsbosetning 310
311Sommervilla, landsted Hus for fritidsbosetning. Sommervilla, landsted 311
312Hytte, sommerhus Hus for fritidsbosetning. Hytte, sommerhus 312
313Fritidshus i rekke/kjede Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i rekke/kjede 313
314Kolonihagehus Hus for fritidsbosetning. Kolonihagehus 314
315Fritidshus i internat/kaserne o.l. Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i internat/kaserne o.l. 315
316Hvilebu, overnattingsbu Hus for fritidsbosetning. Hvilebu, overnattingsbu 316
319Fritidshus for annen boligform, se merknad Hus for fritidsbosetning. Fritidshus for annen boligform, se merknad 319
320Hus for sekundære boligformål knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for sekundære boligformål knyttet til fritidsbosetning 320
321Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 321
322Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for fritidsbosetning. Hus for tørking av tresket korn og malt 322
323Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for fellesfunksjon m.v. 323
324Hus for bad/personlig hygiene Hus for fritidsbosetning. Hus for bad/personlig hygiene 324
325Hus for privet-funksjon Hus for fritidsbosetning. Hus for privet-funksjon 325
326Hus for opphold i hage/park Hus for fritidsbosetning. Hus for opphold i hage/park 326
327Hus for lek Hus for fritidsbosetning. Hus for lek 327
328Hus for sjøbad Hus for fritidsbosetning. Hus for sjøbad 328
329Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 329
330Forrådshus for boliger innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Forrådshus for boliger innen fritidsbosetning 330
331Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 331
332Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 332
333Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av poteter, rotvekster 333
334Hus for forråd av vann Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av vann 334
335Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av diverse matvarer 335
336Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av brensel og utstyr 336
339Hus for andre forråd, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre forråd, se merknad 339
340Hus for allmenne lagerformål innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for allmenne lagerformål innen fritidsbosetning 340
341Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 341
342Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av båter og båtutstyr 342
343Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 343
344Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 344
345Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 345
349Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lagerformål, se merknad 349
350Hus for husdyrhold innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for husdyrhold innen fritidsbosetning 350
351Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for fritidsbosetning. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 351
352Hus for hest Hus for fritidsbosetning. Hus for hest 352
353Hus for storfe Hus for fritidsbosetning. Hus for storfe 353
354Hus for sau og geit Hus for fritidsbosetning. Hus for sau og geit 354
355Hus for svin Hus for fritidsbosetning. Hus for svin 355
356Hus for fjørfe Hus for fritidsbosetning. Hus for fjørfe 356
357Hus for pelsdyr Hus for fritidsbosetning. Hus for pelsdyr 357
358Hus for hund Hus for fritidsbosetning. Hus for hund 358
359Hus for andre husdyr, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre husdyr, se merknad 359
360Hus for lagring av husdyrfôr m.v. knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av husdyrfôr m.v. knyttet til fritidsbosetning 360
361Hus for lagring av stråfôr m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av stråfôr m.v. 361
369Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad 369
370Hus for hagebruk og gartneri knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for hagebruk og gartneri knyttet til fritidsbosetning 370
371Hus for veksthusdrift Hus for fritidsbosetning. Hus for veksthusdrift 371
379Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad 379
380Hus for håndverk, småindustri, hobbies knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for håndverk, småindustri, hobbies knyttet til fritidsbosetning 380
384Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter Hus for fritidsbosetning. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter 384
385Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer 385
386Hus for tilvirkning av skotøy Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av skotøy 386
387Hus for tilvirkning av snekkerprodukter Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter 387
388Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. 388
389Hus for annet håndverk/småindustri m.v., se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for annet håndverk/småindustri m.v., se merknad 389
390Hus for andre formål knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål knyttet til fritidsbosetning 390
400Hus for energiproduksjon, bergverk og industri Hus for energiproduksjon, bergverk og industri 400
410Bolighus knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Bolighus knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri 410
411Enfamiliebolig Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Enfamiliebolig 411
412To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. To- eller flerfamiliebolig av villatype 412
413Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 413
414Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 414
415Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 415
416Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 416
417Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 417
418Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (terrassehus) 418
419Hus for annen boligform, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for annen boligform, se merknad 419
420Hus for sekundære boligformål knyttet til energiproduksjon, bergverk m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sekundære boligformål knyttet til energiproduksjon, bergverk m.v. 420
421Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 421
422Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for tørking av tresket korn og malt 422
423Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for fellesfunksjon m.v. 423
424Hus for bad/personlig hygiene Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for bad/personlig hygiene 424
425Hus for privet-funksjon Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for privet-funksjon 425
426Hus for opphold i hage/park Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for opphold i hage/park 426
427Hus for lek Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lek 427
428Hus for sjøbad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sjøbad 428
429Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 429
430Forrådshus for boliger innen energiproduksjon, bergverk, industri m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Forrådshus for boliger innen energiproduksjon, bergverk, industri m.v. 430
431Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 431
432Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 432
433Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av poteter, rotvekster 433
434Hus for forråd av vann Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av vann 434
435Hus for forråd av diverse matvarer Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av diverse matvarer 435
436Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av brensel og utstyr 436
439Hus for andre forråd, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre forråd, se merknad 439
440Hus for allmenne lagerformål innen energiproduksjon, bergverk m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for allmenne lagerformål innen energiproduksjon, bergverk m.v. 440
441Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 441
442Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av båter og båtutstyr 442
443Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 443
444Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 444
445Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 445
449Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre lagerformål, se merknad 449
450Hus for husdyrhold knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for husdyrhold knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri 450
451Hus for flere dyreslag, for, redskaper m.v. under ett tak Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for flere dyreslag, for, redskaper m.v. under ett tak 451
452Hus for hest Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for hest 452
453Hus for storfe Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for storfe 453
454Hus for sau og geit Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sau og geit 454
455Hus for svin Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for svin 455
456Hus for fjørfe Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for fjørfe 456
457Hus for pelsdyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for pelsdyr 457
458Hus for hund Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for hund 458
459Hus for andre husdyr, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre husdyr, se merknad 459
460Hus for energiproduksjon Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for energiproduksjon 460
461Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vannkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vannkraft 461
462Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vindkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vindkraft 462
463Hus for produksjon av mekanisk energi basert på maskin-/motorkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på maskin-/motorkraft 463
464Hus for produksjon av el-energi basert på vannkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på vannkraft 464
465Hus for produksjon av el-energi basert på maskin-/motorkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på maskin-/motorkraft 465
466Hus for produksjon av el-energi basert på atomkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på atomkraft 466
467Hus for produksjon av fjernvarme Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av fjernvarme 467
468Hus for produksjon av gass Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av gass 468
469Hus for produksjon av annen form for energi, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av annen form for energi, se merknad 469
470Hus for bergverksdrift m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for bergverksdrift m.v. 470
471Hus for produksjon av kull Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av kull 471
472Hus for produksjon av jordolje, jordgass Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av jordolje, jordgass 472
473Hus for produksjon av malm, kis Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av malm, kis 473
474Hus for produksjon av stein, grus, sand m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av stein, grus, sand m.v. 474
479Hus for produksjon av andre rå-produkter fra berg/jord, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av andre rå-produkter fra berg/jord, se merknad 479
480Hus for produksjon av bearbeidete industriprodukter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av bearbeidete industriprodukter 480
481Hus for produksjon av nærings- og nytelsesmidler Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av nærings- og nytelsesmidler 481
482Hus for produksjon av tekstilvarer, lærvarer m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av tekstilvarer, lærvarer m.v. 482
483Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. 483
484Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter 484
485Hus for produksjon av kjemiske produkter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av kjemiske produkter 485
486Hus for produksjon av keramiske/mineralske produkter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av keramiske/mineralske produkter 486
487Hus for produksjon m.v. av råmetall og metallvarer Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon m.v. av råmetall og metallvarer 487
488Hus for produksjon av vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v. 488
489Hus for produksjon av andre industriprodukter, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av andre industriprodukter, se merknad 489
490Hus for andre formål innen energiproduksjon, m.m., se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre formål innen energiproduksjon, m.m., se merknad 490
500Hus for merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet 500
510Bolighus knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Bolighus knyttet til merkantil virksomhet 510
511Enfamiliebolig Hus for merkantil virksomhet. Enfamiliebolig 511
512To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for merkantil virksomhet. To- eller flerfamiliebolig av villatype 512
513Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 513
514Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for merkantil virksomhet. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 514
515Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 515
516Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 516
517Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 517
518Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (terrassehus) 518
519Hus for annen boligform, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen boligform, se merknad 519
520Hus for sekundære boligformål knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for sekundære boligformål knyttet til merkantil virksomhet 520
521Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 521
522Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for merkantil virksomhet. Hus for tørking av tresket korn og malt 522
523Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for fellesfunksjon m.v. 523
524Hus for bad/personlig hygiene Hus for merkantil virksomhet. Hus for bad/personlig hygiene 524
525Hus for privet-funksjon Hus for merkantil virksomhet. Hus for privet-funksjon 525
526Hus for opphold i hage/park Hus for merkantil virksomhet. Hus for opphold i hage/park 526
527Hus for lek Hus for merkantil virksomhet. Hus for lek 527
528Hus for sjøbad Hus for merkantil virksomhet. Hus for sjøbad 528
529Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 529
530Forrådshus for boliger knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Forrådshus for boliger knyttet til merkantil virksomhet 530
531Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 531
532Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 532
533Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av poteter, rotvekster 533
534Hus for forråd av vann Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av vann 534
535Hus for forråd av diverse matvarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av diverse matvarer 535
536Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av brensel og utstyr 536
539Hus for andre forråd, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre forråd, se merknad 539
540Hus for allmenne lagerformål innen merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for allmenne lagerformål innen merkantil virksomhet 540
541Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 541
542Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av båter og båtutstyr 542
543Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 543
544Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 544
545Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 545
549Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre lagerformål, se merknad 549
550Hus for husdyrhold knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for husdyrhold knyttet til merkantil virksomhet 550
551Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for merkantil virksomhet. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 551
552Hus for hest Hus for merkantil virksomhet. Hus for hest 552
553Hus for storfe Hus for merkantil virksomhet. Hus for storfe 553
554Hus for sau og geit Hus for merkantil virksomhet. Hus for sau og geit 554
555Hus for svin Hus for merkantil virksomhet. Hus for svin 555
556Hus for fjørfe Hus for merkantil virksomhet. Hus for fjørfe 556
557Hus for pelsdyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for pelsdyr 557
558Hus for hund Hus for merkantil virksomhet. Hus for hund 558
559Hus for andre husdyr, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre husdyr, se merknad 559
560Hus for omsetning av varer og tjenester m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av varer og tjenester m.v. 560
561Hus for børsvirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for børsvirksomhet 561
562Hus for bankvesen, forsikring Hus for merkantil virksomhet. Hus for bankvesen, forsikring 562
563Hus for importhandel, engroshandel Hus for merkantil virksomhet. Hus for importhandel, engroshandel 563
564Hus for stormarked, varehus Hus for merkantil virksomhet. Hus for stormarked, varehus 564
565Hus for omsetning av dagligvarer/bransjevarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av dagligvarer/bransjevarer 565
566Hus for apotekdrift Hus for merkantil virksomhet. Hus for apotekdrift 566
567Hus for bensinsalg/bilservice Hus for merkantil virksomhet. Hus for bensinsalg/bilservice 567
568Hus for omsetning av kioskvarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av kioskvarer 568
569Hus for annen omsetningsvirksomhet, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen omsetningsvirksomhet, se merknad 569
570Hus for hotell-/restaurantvirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for hotell-/restaurantvirksomhet 570
571Hotell Hus for merkantil virksomhet. Hotell 571
572Motell Hus for merkantil virksomhet. Motell 572
573Hus for enklere innkvartering Hus for merkantil virksomhet. Hus for enklere innkvartering 573
574Hus for gjestgivervirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for gjestgivervirksomhet 574
575Restaurant Hus for merkantil virksomhet. Restaurant 575
576Kafe Hus for merkantil virksomhet. Kafe 576
579Hus for andre former for hotell-/restaurantvirksomhet, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for hotell-/restaurantvirksomhet, se merknad 579
580Hus for administrasjon, bedriftsledelse og tjenesteyting Hus for merkantil virksomhet. Hus for administrasjon, bedriftsledelse og tjenesteyting 580
581Kontorbygning Hus for merkantil virksomhet. Kontorbygning 581
589Hus for andre former for administrasjon, bedriftsledelse m.v., se mrk. Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for administrasjon, bedriftsledelse m.v., se mrk. 589
590Hus for andre formål knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre formål knyttet til merkantil virksomhet 590
600Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen 600
610Bolighus knyttet til off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bolighus knyttet til off. forvaltning, kirke og militærvesen 610
611Enfamiliebolig Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Enfamiliebolig 611
612To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. To- eller flerfamiliebolig av villatype 612
613Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 613
614Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 614
615Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 615
616Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 616
617Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 617
618Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (terrassehus) 618
619Hus for annen boligform, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for annen boligform, se merknad 619
620Hus for sekundære boligformål knyttet til off. forvaltning m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sekundære boligformål knyttet til off. forvaltning m.v. 620
621Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 621
622Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for tørking av tresket korn og malt 622
623Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fellesfunksjon m.v. 623
624Hus for bad/personlig hygiene Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for bad/personlig hygiene 624
625Hus for privet-funksjon Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for privet-funksjon 625
626Hus for opphold i hage/park Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for opphold i hage/park 626
627Hus for lek Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lek 627
628Hus for sjøbad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sjøbad 628
629Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 629
630Forrådshus for boliger innen off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Forrådshus for boliger innen off. forvaltning, kirke og militærvesen 630
631Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 631
632Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 632
633Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av poteter, rotvekster 633
634Hus for forråd av vann Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av vann 634
635Hus for forråd av diverse matvarer Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av diverse matvarer 635
636Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av brensel og utstyr 636
639Hus for andre forråd, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre forråd, se merknad 639
640Hus for allm. lagerformål innen off. forvaltning, kirke, militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for allm. lagerformål innen off. forvaltning, kirke, militærvesen 640
641Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 641
642Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av båter og båtutstyr 642
643Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 643
644Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 644
645Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 645
649Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre lagerformål, se merknad 649
650Hus for husdyrhold innen off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for husdyrhold innen off. forvaltning, kirke og militærvesen 650
651Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 651
652Hus for hest Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hest 652
653Hus for storfe Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for storfe 653
654Hus for sau og geit Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sau og geit 654
655Hus for svin Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for svin 655
656Hus for fjørfe Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fjørfe 656
657Hus for pelsdyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for pelsdyr 657
658Hus for hund Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hund 658
659Hus for andre husdyr, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre husdyr, se merknad 659
660Hus for statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning m.v. 660
661Hus for kongen, regjeringen, stortinget og høyesterett Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for kongen, regjeringen, stortinget og høyesterett 661
662Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning 662
663Hus for offentlig representasjon Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for offentlig representasjon 663
664Hus for politi og rettsvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for politi og rettsvesen 664
669Hus for andre former for offentlig forvaltning, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre former for offentlig forvaltning, se merknad 669
670Hus for kirkelige/religiøse formål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for kirkelige/religiøse formål 670
671Kirke Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirke 671
672Kapell Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kapell 672
673Menighetshus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Menighetshus 673
674Bedehus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bedehus 674
675Bårehus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bårehus 675
676Krematorium, gravkapell Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Krematorium, gravkapell 676
677Kirkestue Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirkestue 677
679Hus for andre kirkelige/religiøse formål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre kirkelige/religiøse formål, se merknad 679
680Hus for militære formål (ikke hemmelige) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for militære formål (ikke hemmelige) 680
681Hus for militær administrasjon og forlegningsformål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for militær administrasjon og forlegningsformål 681
682Hus for velferdsformål m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for velferdsformål m.v. 682
683Hus for vakthold, instruksjon m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for vakthold, instruksjon m.v. 683
684Hus for sanitetsformål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sanitetsformål 684
685Hus for lager og vedlikehold av materiell m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lager og vedlikehold av materiell m.v. 685
686Hus for hestetjeneste Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hestetjeneste 686
687Hus for observasjon, ildgivning m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for observasjon, ildgivning m.v. 687
689Hus for andre militære formål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre militære formål, se merknad 689
690Hus for andre formål innen off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre formål innen off. forvaltning, kirke og militærvesen 690
700Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål 700
710Bolighus knyttet til undervisning, forskning, idrett, m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Bolighus knyttet til undervisning, forskning, idrett, m.v. 710
711Enfamiliebolig Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Enfamiliebolig 711
712To eller flerfamiliebolig av villatype Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. To eller flerfamiliebolig av villatype 712
713Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 713
714Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 714
715Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 715
716Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 716
717Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 717
718Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (terrassehus) 718
719Hus for annen boligform, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for annen boligform, se merknad 719
720Hus for sekundære boligformål knyttet til undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til undervisning, forskning m.v. 720
721Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 721
722Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for tørking av tresket korn og malt 722
723Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fellesfunksjon m.v. 723
724Hus for bad/personlig hygiene Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for bad/personlig hygiene 724
725Hus for privet-funksjon Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for privet-funksjon 725
726Hus for opphold i hage/park Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for opphold i hage/park 726
727Hus for lek Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lek 727
728Hus for sjøbad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sjøbad 728
729Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 729
730Forrådshus for boliger innen undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Forrådshus for boliger innen undervisning, forskning m.v. 730
731Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 731
732Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 732
733Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster 733
734Hus for forråd av vann Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av vann 734
735Hus for forråd av diverse matvarer Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av diverse matvarer 735
736Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av brensel og utstyr 736
739Hus for andre forråd, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre forråd, se merknad 739
740Hus for allmenne lagerformål innen undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for allmenne lagerformål innen undervisning, forskning m.v. 740
741Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 741
742Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr 742
743Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 743
744Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 744
745Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 745
749Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre lagerformål, se merknad 749
750Hus for husdyrhold innen undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for husdyrhold innen undervisning, forskning m.v. 750
751Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 751
752Hus for hest Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for hest 752
753Hus for storfe Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for storfe 753
754Hus for sau og geit Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sau og geit 754
755Hus for svin Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for svin 755
756Hus for fjørfe Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fjørfe 756
757Hus for pelsdyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for pelsdyr 757
758Hus for hund Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for hund 758
759Hus for andre husdyr, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre husdyr, se merknad 759
760Hus for undervisning og forskning Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for undervisning og forskning 760
761Hus for udifferensiert grunnskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for udifferensiert grunnskole 761
762Hus for barneskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for barneskole 762
763Hus for ungdomsskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for ungdomsskole 763
764Hus for realskole/gymnas Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for realskole/gymnas 764
765Hus for fagskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fagskole 765
766Hus for folkehøgskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for folkehøgskole 766
767Hus for universitet, høgskole, distriktshøgskole m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for universitet, høgskole, distriktshøgskole m.v. 767
768Hus for spesielle forskningsformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for spesielle forskningsformål 768
769Hus for andre undervisnings- og forskningsformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre undervisnings- og forskningsformål, se merknad 769
770Hus for allmenne kulturformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for allmenne kulturformål 770
771Kulturhus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kulturhus 771
772Samfunnshus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Samfunnshus 772
773Velhus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Velhus m.v. 773
774Festivitetslokale Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Festivitetslokale 774
775Folkets hus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Folkets hus m.v. 775
776Foreningshus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Foreningshus m.v. 776
777Losjehus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Losjehus 777
778Studentsamfunn Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Studentsamfunn 778
779Hus for andre allmenne kulturformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre allmenne kulturformål, se merknad 779
780Hus for spesielle kulturformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for spesielle kulturformål 780
781Arkiv, bibliotek m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Arkiv, bibliotek m.v. 781
782Museum m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Museum m.v. 782
783Teater, kino m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Teater, kino m.v. 783
784Konserthus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Konserthus m.v. 784
785Kringkastingshus/fjernsynshus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kringkastingshus/fjernsynshus 785
786Kunstatelier m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kunstatelier m.v. 786
787Tribune/idrettsanlegg Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Tribune/idrettsanlegg 787
788Idrettshall m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Idrettshall m.v. 788
789Hus for andre spesielle kulturformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre spesielle kulturformål, se merknad 789
790Hus for andre formål knyttet til undervisning, forskning, idrett, kultur Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre formål knyttet til undervisning, forskning, idrett, kultur 790
800Hus for samferdselsformål Hus for samferdselsformål 800
810Bolighus knyttet til samferdselsformål Hus for samferdselsformål. Bolighus knyttet til samferdselsformål 810
811Enfamiliebolig Hus for samferdselsformål. Enfamiliebolig 811
812To eller flerfamiliebolig av villatype Hus for samferdselsformål. To eller flerfamiliebolig av villatype 812
813Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 813
814Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for samferdselsformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 814
815Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 815
816Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 816
817Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 817
818Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (terrassehus) 818
819Hus for annen boligform, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for annen boligform, se merknad 819
820Hus for sekundære boligformål knyttet til samferdselsformål Hus for samferdselsformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til samferdselsformål 820
821Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 821
822Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for samferdselsformål. Hus for tørking av tresket korn og malt 822
823Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for fellesfunksjon m.v. 823
824Hus for bad/personlig hygiene Hus for samferdselsformål. Hus for bad/personlig hygiene 824
825Hus for privet-funksjon Hus for samferdselsformål. Hus for privet-funksjon 825
826Hus for opphold i hage/park Hus for samferdselsformål. Hus for opphold i hage/park 826
827Hus for lek Hus for samferdselsformål. Hus for lek 827
828Hus for sjøbad Hus for samferdselsformål. Hus for sjøbad 828
829Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 829
830Forrådshus for boliger knyttet til samferdsel Hus for samferdselsformål. Forrådshus for boliger knyttet til samferdsel 830
831Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 831
832Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 832
833Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster 833
834Hus for forråd av vann Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av vann 834
835Hus for forråd av diverse matvarer Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av diverse matvarer 835
836Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av brensel og utstyr 836
839Hus for andre forråd, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre forråd, se merknad 839
840Hus for allmenne lagerformål innen samfersel Hus for samferdselsformål. Hus for allmenne lagerformål innen samfersel 840
841Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 841
842Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr 842
843Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 843
844Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 844
845Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 845
849Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad 849
850Hus for husdyrhold knyttet til samferdsel Hus for samferdselsformål. Hus for husdyrhold knyttet til samferdsel 850
851Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for samferdselsformål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 851
852Hus for hest Hus for samferdselsformål. Hus for hest 852
853Hus for storfe Hus for samferdselsformål. Hus for storfe 853
854Hus for sau og geit Hus for samferdselsformål. Hus for sau og geit 854
855Hus for svin Hus for samferdselsformål. Hus for svin 855
856Hus for fjørfe Hus for samferdselsformål. Hus for fjørfe 856
857Hus for pelsdyr Hus for samferdselsformål. Hus for pelsdyr 857
858Hus for hund Hus for samferdselsformål. Hus for hund 858
859Hus for andre husdyr, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre husdyr, se merknad 859
860Hus for vegtrafikkformål Hus for samferdselsformål. Hus for vegtrafikkformål 860
861Skysstasjon, rutebilstasjon m.v. Hus for samferdselsformål. Skysstasjon, rutebilstasjon m.v. 861
862Godslager, pakkhus m.v. Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v. 862
863Rutebilgarasje, verksted Hus for samferdselsformål. Rutebilgarasje, verksted 863
865Overdekket venteplass/stoppested Hus for samferdselsformål. Overdekket venteplass/stoppested 865
866Fellesgarasje m.v. Hus for samferdselsformål. Fellesgarasje m.v. 866
867Parkeringshus Hus for samferdselsformål. Parkeringshus 867
869Hus for andre vegtrafikkformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre vegtrafikkformål, se merknad 869
870Hus for skinnegående trafikk Hus for samferdselsformål. Hus for skinnegående trafikk 870
871Stasjonsbygning (NSB o.a.) Hus for samferdselsformål. Stasjonsbygning (NSB o.a.) 871
872Godslager, pakkhus m.v. Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v. 872
873Vognhall, lokomotivstall, baneverksted m.v. Hus for samferdselsformål. Vognhall, lokomotivstall, baneverksted m.v. 873
874Stillverk, varslingsanlegg m.v. Hus for samferdselsformål. Stillverk, varslingsanlegg m.v. 874
875Overdekket venteplass/stoppested Hus for samferdselsformål. Overdekket venteplass/stoppested 875
878Forrådshus Hus for samferdselsformål. Forrådshus 878
879Hus for andre formål innen skinnegående trafikk, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen skinnegående trafikk, se merknad 879
880Hus for skipstrafikkformål Hus for samferdselsformål. Hus for skipstrafikkformål 880
881Hus for ekspedisjon av båttrafikk/skipstrafikk Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av båttrafikk/skipstrafikk 881
882Godslager, pakkhus Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus 882
883Verksted, slipp Hus for samferdselsformål. Verksted, slipp 883
884Fyr, fyrhus m.v. Hus for samferdselsformål. Fyr, fyrhus m.v. 884
889Hus for andre skipstrafikkformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre skipstrafikkformål, se merknad 889
890Hus for andre samferdselsformål Hus for samferdselsformål. Hus for andre samferdselsformål 890
891Hus for ekspedisjon av lufttrafikk Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av lufttrafikk 891
892Godslager, pakkhus Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus 892
893Flyhangar, verksted Hus for samferdselsformål. Flyhangar, verksted 893
894Hus for flyvarsling m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for flyvarsling m.v. 894
899Hus for andre formål innen samferdsel, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen samferdsel, se merknad 899
900Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål 900
910Bolighus knyttet til offentlig tjenesteyting og sosiale formål Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Bolighus knyttet til offentlig tjenesteyting og sosiale formål 910
911Enfamiliebolig Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Enfamiliebolig 911
912To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. To- eller flerfamiliebolig av villatype 912
913Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede 913
914Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt 914
915Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) 915
916Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) 916
917Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) 917
918Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (terrassehus) 918
919Hus for annen boligform, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen boligform, se merknad 919
920Hus for sekundære boligformål knyttet til offentlig tjenesteyting m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sekundære boligformål knyttet til offentlig tjenesteyting m.v. 920
921Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. 921
922Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for tørking av tresket korn og malt 922
923Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fellesfunksjon m.v. 923
924Hus for bad/personlig hygiene Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for bad/personlig hygiene 924
925Hus for privet-funksjon Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for privet-funksjon 925
926Hus for opphold i hage/park Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for opphold i hage/park 926
927Hus for lek Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lek 927
928Hus for sjøbad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sjøbad 928
929Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad 929
930Forrådshus for boliger innen offentlig tjenesteyting m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Forrådshus for boliger innen offentlig tjenesteyting m.v. 930
931Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. 931
932Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter 932
933Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av poteter, rotvekster 933
934Hus for forråd av vann Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av vann 934
935Hus for forråd av diverse matvarer Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av diverse matvarer 935
936Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av brensel og utstyr 936
939Hus for andre forråd, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre forråd, se merknad 939
940Hus for allmenne lagerformål innen offentlig tjenesteyting m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for allmenne lagerformål innen offentlig tjenesteyting m.v. 940
941Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr 941
942Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av båter og båtutstyr 942
943Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) 943
944Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) 944
945Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg 945
949Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre lagerformål, se merknad 949
950Hus for husdyrhold knyttet til offentlig tjenesteyting og sos.formål Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for husdyrhold knyttet til offentlig tjenesteyting og sos.formål 950
951Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak 951
952Hus for hest Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for hest 952
953Hus for storfe Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for storfe 953
954Hus for sau og geit Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sau og geit 954
955Hus for svin Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for svin 955
956Hus for fjørfe Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fjørfe 956
957Hus for pelsdyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for pelsdyr 957
958Hus for hund Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for hund 958
959Hus for andre husdyr, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre husdyr, se merknad 959
960Hus for statlig tjenesteyting Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for statlig tjenesteyting 960
961Hus for postverket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for postverket 961
962Hus for televerket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for televerket 962
963Hus for tollvesenet Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for tollvesenet 963
964Hus for værvarslingstjeneste Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for værvarslingstjeneste 964
969Hus for annen statlig tjenesteyting, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen statlig tjenesteyting, se merknad 969
970Hus for fylkeskommunal, regional og kommunal tjenesteyting Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fylkeskommunal, regional og kommunal tjenesteyting 970
971Hus for vegvedlikehold Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for vegvedlikehold 971
972Hus for elektrisitetsforsyning Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for elektrisitetsforsyning 972
973Hus for vannforsyning Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for vannforsyning 973
974Hus for rensing av avløpsvann Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for rensing av avløpsvann 974
975Hus for behandling av søppel Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for behandling av søppel 975
976Hus for brannstasjon m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for brannstasjon m.v. 976
979Hus for annen tjenesteyting, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen tjenesteyting, se merknad 979
980Hus for sosiale formål (helse- og pleieformål) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sosiale formål (helse- og pleieformål) 980
981Fødehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Fødehjem 981
982Barnehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Barnehjem 982
983Barneinstitusjon Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Barneinstitusjon 983
984Sykehus Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Sykehus 984
985Rekreasjonshjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Rekreasjonshjem 985
986Pleiehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Pleiehjem 986
987Aldershjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Aldershjem 987
989Hus for andre sosiale formål, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre sosiale formål, se merknad 989
990Hus for andre formål innen offentlig tjenesteyting og sosialvesen Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre formål innen offentlig tjenesteyting og sosialvesen 990
Verdi Navn Beskrivelse
000 000Ingen funksjon
100 100Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst
110 110Bolighus innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus innen landbruk, fiske og fangst
111 111Bolighus for eier/bruker Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for eier/bruker
112 112Bolighus for generasjonsfamilie Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for generasjonsfamilie
113 113Bolighus for søsken av eier/bruker Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for søsken av eier/bruker
114 114Bolighus for leid arbeidskraft Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for leid arbeidskraft
115 115Bolighus for temporær bruk Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for temporær bruk
119 119Bolighus for andre formål, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Bolighus for andre formål, se merknad
120 120Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sekundære boligformål, innen landbruk, fiske og fangst
121 121Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
122 122Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tørking av tresket korn og malt
124 124Hus for bad/personlig hygiene Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for bad/personlig hygiene
125 125Hus for privet-funksjon Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for privet-funksjon
126 126Hus for opphold i hage/park Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for opphold i hage/park
127 127Hus for lek Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lek
128 128Hus for sjøbad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sjøbad
129 129Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
130 130Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Forrådshus for boliger innen landbruk, fiske og fangst
131 131Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
132 132Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
133 133Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av poteter, rotvekster
134 134Hus for forråd av vann Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av vann
135 135Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av diverse matvarer
136 136Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for forråd av brensel og utstyr
139 139Hus for andre forråd, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre forråd, se merknad
140 140Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for allmenne lagerformål innen landbruk, fiske og fangst
141 141Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
142 142Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av båter og båtutstyr
143 143Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
144 144Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
145 145Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
149 149Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad
150 150Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for husdyr innen landbruk, fiske og fangst
151 151Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
152 152Hus for hest Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hest
153 153Hus for storfe Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for storfe
154 154Hus for sau og geit Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for sau og geit
155 155Hus for svin Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for svin
156 156Hus for fjørfe Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for fjørfe
157 157Hus for pelsdyr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for pelsdyr
158 158Hus for hund Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hund
159 159Hus for andre husdyr, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre husdyr, se merknad
160 160Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagerformål ved husdyrbruk innen landbruk, fiske og fangst
161 161Hus for lagring av stråfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av stråfôr
162 162Hus for lagring av halm og agner Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av halm og agner
163 163Hus for lagring av tørket lauv Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av tørket lauv
164 164Hus for lagring av surfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av surfôr
165 165Hus for lagring av rotvekster Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av rotvekster
166 166Hus for lagring av kraftfôr Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av kraftfôr
167 167Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.
168 168Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v.
169 169Hus for andre lager knyttet til husdyrbruk, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre lager knyttet til husdyrbruk, se merknad
170 170Hus for hagebruk og gartneri innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for hagebruk og gartneri innen landbruk, fiske og fangst
171 171Hus for veksthusdrift Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for veksthusdrift
172 172Hus for kontor, pakking, prikling, ekspedisjon, varmeanlegg m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for kontor, pakking, prikling, ekspedisjon, varmeanlegg m.v.
173 173Hus for lagring av frukt, grønnsaker, blomster m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for lagring av frukt, grønnsaker, blomster m.v.
179 179Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad
180 180Hus for håndverk/småindustri innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for håndverk/småindustri innen landbruk, fiske og fangst
181 181Hus for behandling av melk og melkeprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av melk og melkeprodukter
182 182Hus for mekanisk treskeinnretning Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for mekanisk treskeinnretning
183 183Hus for behandling av tresket korn Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av tresket korn
184 184Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter
185 185Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer
186 186Hus for behandling av tømmer Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for behandling av tømmer
187 187Hus for tilvirkning av snekkerprodukter Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
188 188Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v.
189 189Hus for annet håndverk/småindustri, se merknad Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for annet håndverk/småindustri, se merknad
190 190Hus for andre formål innen landbruk, fiske og fangst Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Hus for andre formål innen landbruk, fiske og fangst
200 200Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift
210 210Bolighus uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Bolighus uten tilknytning til næringsdrift
211 211Enfamiliebolig Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Enfamiliebolig
212 212To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. To- eller flerfamiliebolig av villatype
213 213Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
214 214Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
215 215Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
216 216Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
217 217Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
218 218Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Flerfamiliebolig (terrassehus)
219 219Annen boligform, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Annen boligform, se merknad
220 220Hus for sekundære boligformål, knyttet til fast bosetning Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sekundære boligformål, knyttet til fast bosetning
221 221Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
222 222Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tørking av tresket korn og malt
223 223Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for fellesfunksjon m.v.
224 224Hus for bad/personlig hygiene Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for bad/personlig hygiene
225 225Hus for privet-funksjon Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for privet-funksjon
226 226Hus for opphold i hage/park Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for opphold i hage/park
227 227Hus for lek Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lek
228 228Hus for sjøbad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sjøbad
229 229Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
230 230Forrådshus for boliger uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Forrådshus for boliger uten tilknytning til næringsdrift
231 231Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
232 232Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
233 233Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av poteter, rotvekster
234 234Hus for forråd av vann Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av vann
235 235Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av diverse matvarer
236 236Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for forråd av brensel og utstyr
239 239Hus for andre forråd, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre forråd, se merknad
240 240Hus for allmenne lagerformål uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for allmenne lagerformål uten tilknytning til næringsdrift
241 241Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
242 242Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av båter og båtutstyr
243 243Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
244 244Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
245 245Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
249 249Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad
250 250Hus for husdyr uten tilknytning til næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for husdyr uten tilknytning til næringsdrift
251 251Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
252 252Hus for hest Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hest
253 253Hus for storfe Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for storfe
254 254Hus for sau og geit Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for sau og geit
255 255Hus for svin Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for svin
256 256Hus for fjørfe Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for fjørfe
257 257Hus for pelsdyr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for pelsdyr
258 258Hus for hund Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hund
259 259Hus for andre husdyr, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre husdyr, se merknad
260 260Hus for lagerformål ved husdyrhold utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagerformål ved husdyrhold utenom næringsdrift
261 261Hus for lagring av stråfôr m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av stråfôr m.v.
262 262Hus for lagring av halm og agner Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av halm og agner
263 263Hus for lagring av tørket lauv Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av tørket lauv
264 264Hus for lagring av surfôr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av surfôr
265 265Hus for lagring av rotvekster Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av rotvekster
266 266Hus for lagring av kraftfôr Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av kraftfôr
267 267Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av torvstrø, sagflis m.v.
268 268Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for lagring av avfall, gjødsel m.v.
269 269Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad
270 270Hus for hagebruk og gartneri utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for hagebruk og gartneri utenom næringsdrift
271 271Hus for veksthusdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for veksthusdrift
279 279Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad
280 280Hus for håndverk, småindustri, hobbies utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for håndverk, småindustri, hobbies utenom næringsdrift
284 284Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter
285 285Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer
286 286Hus for tilvirkning av skotøy Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av skotøy
287 287Hus for tilvirkning av snekkerprodukter Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
288 288Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v.
289 289Hus for andre håndverk, småindustrier, se merknad Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre håndverk, småindustrier, se merknad
290 290Hus for andre formål knyttet til fast bosetning utenom næringsdrift Hus for fast bosetning uten tilknytning til næringsdrift. Hus for andre formål knyttet til fast bosetning utenom næringsdrift
300 300Hus for fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning
310 310Bolighus innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Bolighus innen fritidsbosetning
311 311Sommervilla, landsted Hus for fritidsbosetning. Sommervilla, landsted
312 312Hytte, sommerhus Hus for fritidsbosetning. Hytte, sommerhus
313 313Fritidshus i rekke/kjede Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i rekke/kjede
314 314Kolonihagehus Hus for fritidsbosetning. Kolonihagehus
315 315Fritidshus i internat/kaserne o.l. Hus for fritidsbosetning. Fritidshus i internat/kaserne o.l.
316 316Hvilebu, overnattingsbu Hus for fritidsbosetning. Hvilebu, overnattingsbu
319 319Fritidshus for annen boligform, se merknad Hus for fritidsbosetning. Fritidshus for annen boligform, se merknad
320 320Hus for sekundære boligformål knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for sekundære boligformål knyttet til fritidsbosetning
321 321Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
322 322Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for fritidsbosetning. Hus for tørking av tresket korn og malt
323 323Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for fellesfunksjon m.v.
324 324Hus for bad/personlig hygiene Hus for fritidsbosetning. Hus for bad/personlig hygiene
325 325Hus for privet-funksjon Hus for fritidsbosetning. Hus for privet-funksjon
326 326Hus for opphold i hage/park Hus for fritidsbosetning. Hus for opphold i hage/park
327 327Hus for lek Hus for fritidsbosetning. Hus for lek
328 328Hus for sjøbad Hus for fritidsbosetning. Hus for sjøbad
329 329Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
330 330Forrådshus for boliger innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Forrådshus for boliger innen fritidsbosetning
331 331Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
332 332Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
333 333Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av poteter, rotvekster
334 334Hus for forråd av vann Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av vann
335 335Hus for forråd av diverse matvarer Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av diverse matvarer
336 336Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for forråd av brensel og utstyr
339 339Hus for andre forråd, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre forråd, se merknad
340 340Hus for allmenne lagerformål innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for allmenne lagerformål innen fritidsbosetning
341 341Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
342 342Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av båter og båtutstyr
343 343Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
344 344Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
345 345Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
349 349Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lagerformål, se merknad
350 350Hus for husdyrhold innen fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for husdyrhold innen fritidsbosetning
351 351Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for fritidsbosetning. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
352 352Hus for hest Hus for fritidsbosetning. Hus for hest
353 353Hus for storfe Hus for fritidsbosetning. Hus for storfe
354 354Hus for sau og geit Hus for fritidsbosetning. Hus for sau og geit
355 355Hus for svin Hus for fritidsbosetning. Hus for svin
356 356Hus for fjørfe Hus for fritidsbosetning. Hus for fjørfe
357 357Hus for pelsdyr Hus for fritidsbosetning. Hus for pelsdyr
358 358Hus for hund Hus for fritidsbosetning. Hus for hund
359 359Hus for andre husdyr, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre husdyr, se merknad
360 360Hus for lagring av husdyrfôr m.v. knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av husdyrfôr m.v. knyttet til fritidsbosetning
361 361Hus for lagring av stråfôr m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for lagring av stråfôr m.v.
369 369Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre lager knyttet til husdyrhold, se merknad
370 370Hus for hagebruk og gartneri knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for hagebruk og gartneri knyttet til fritidsbosetning
371 371Hus for veksthusdrift Hus for fritidsbosetning. Hus for veksthusdrift
379 379Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål tilknyttet hagebruk og gartneri, se merknad
380 380Hus for håndverk, småindustri, hobbies knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for håndverk, småindustri, hobbies knyttet til fritidsbosetning
384 384Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter Hus for fritidsbosetning. Hus for behandling av fisk og fiskeprodukter
385 385Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning og behandling av tekstilvarer
386 386Hus for tilvirkning av skotøy Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av skotøy
387 387Hus for tilvirkning av snekkerprodukter Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av snekkerprodukter
388 388Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v. Hus for fritidsbosetning. Hus for tilvirkning av jern- og metallvarer m.v.
389 389Hus for annet håndverk/småindustri m.v., se merknad Hus for fritidsbosetning. Hus for annet håndverk/småindustri m.v., se merknad
390 390Hus for andre formål knyttet til fritidsbosetning Hus for fritidsbosetning. Hus for andre formål knyttet til fritidsbosetning
400 400Hus for energiproduksjon, bergverk og industri Hus for energiproduksjon, bergverk og industri
410 410Bolighus knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Bolighus knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri
411 411Enfamiliebolig Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Enfamiliebolig
412 412To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. To- eller flerfamiliebolig av villatype
413 413Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
414 414Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
415 415Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
416 416Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
417 417Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
418 418Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Flerfamiliebolig (terrassehus)
419 419Hus for annen boligform, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for annen boligform, se merknad
420 420Hus for sekundære boligformål knyttet til energiproduksjon, bergverk m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sekundære boligformål knyttet til energiproduksjon, bergverk m.v.
421 421Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
422 422Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for tørking av tresket korn og malt
423 423Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for fellesfunksjon m.v.
424 424Hus for bad/personlig hygiene Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for bad/personlig hygiene
425 425Hus for privet-funksjon Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for privet-funksjon
426 426Hus for opphold i hage/park Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for opphold i hage/park
427 427Hus for lek Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lek
428 428Hus for sjøbad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sjøbad
429 429Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
430 430Forrådshus for boliger innen energiproduksjon, bergverk, industri m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Forrådshus for boliger innen energiproduksjon, bergverk, industri m.v.
431 431Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
432 432Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
433 433Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av poteter, rotvekster
434 434Hus for forråd av vann Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av vann
435 435Hus for forråd av diverse matvarer Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av diverse matvarer
436 436Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for forråd av brensel og utstyr
439 439Hus for andre forråd, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre forråd, se merknad
440 440Hus for allmenne lagerformål innen energiproduksjon, bergverk m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for allmenne lagerformål innen energiproduksjon, bergverk m.v.
441 441Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
442 442Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av båter og båtutstyr
443 443Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
444 444Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
445 445Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
449 449Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre lagerformål, se merknad
450 450Hus for husdyrhold knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for husdyrhold knyttet til energiproduksjon, bergverk, industri
451 451Hus for flere dyreslag, for, redskaper m.v. under ett tak Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for flere dyreslag, for, redskaper m.v. under ett tak
452 452Hus for hest Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for hest
453 453Hus for storfe Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for storfe
454 454Hus for sau og geit Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for sau og geit
455 455Hus for svin Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for svin
456 456Hus for fjørfe Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for fjørfe
457 457Hus for pelsdyr Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for pelsdyr
458 458Hus for hund Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for hund
459 459Hus for andre husdyr, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre husdyr, se merknad
460 460Hus for energiproduksjon Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for energiproduksjon
461 461Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vannkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vannkraft
462 462Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vindkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på vindkraft
463 463Hus for produksjon av mekanisk energi basert på maskin-/motorkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av mekanisk energi basert på maskin-/motorkraft
464 464Hus for produksjon av el-energi basert på vannkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på vannkraft
465 465Hus for produksjon av el-energi basert på maskin-/motorkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på maskin-/motorkraft
466 466Hus for produksjon av el-energi basert på atomkraft Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av el-energi basert på atomkraft
467 467Hus for produksjon av fjernvarme Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av fjernvarme
468 468Hus for produksjon av gass Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av gass
469 469Hus for produksjon av annen form for energi, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av annen form for energi, se merknad
470 470Hus for bergverksdrift m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for bergverksdrift m.v.
471 471Hus for produksjon av kull Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av kull
472 472Hus for produksjon av jordolje, jordgass Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av jordolje, jordgass
473 473Hus for produksjon av malm, kis Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av malm, kis
474 474Hus for produksjon av stein, grus, sand m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av stein, grus, sand m.v.
479 479Hus for produksjon av andre rå-produkter fra berg/jord, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av andre rå-produkter fra berg/jord, se merknad
480 480Hus for produksjon av bearbeidete industriprodukter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av bearbeidete industriprodukter
481 481Hus for produksjon av nærings- og nytelsesmidler Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av nærings- og nytelsesmidler
482 482Hus for produksjon av tekstilvarer, lærvarer m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av tekstilvarer, lærvarer m.v.
483 483Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av trelast, møbler m.v.
484 484Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter
485 485Hus for produksjon av kjemiske produkter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av kjemiske produkter
486 486Hus for produksjon av keramiske/mineralske produkter Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av keramiske/mineralske produkter
487 487Hus for produksjon m.v. av råmetall og metallvarer Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon m.v. av råmetall og metallvarer
488 488Hus for produksjon av vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v. Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av vitenskapelige instrumenter, fotoart. m.v.
489 489Hus for produksjon av andre industriprodukter, se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for produksjon av andre industriprodukter, se merknad
490 490Hus for andre formål innen energiproduksjon, m.m., se merknad Hus for energiproduksjon, bergverk og industri. Hus for andre formål innen energiproduksjon, m.m., se merknad
500 500Hus for merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet
510 510Bolighus knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Bolighus knyttet til merkantil virksomhet
511 511Enfamiliebolig Hus for merkantil virksomhet. Enfamiliebolig
512 512To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for merkantil virksomhet. To- eller flerfamiliebolig av villatype
513 513Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
514 514Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for merkantil virksomhet. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
515 515Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
516 516Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
517 517Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
518 518Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for merkantil virksomhet. Flerfamiliebolig (terrassehus)
519 519Hus for annen boligform, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen boligform, se merknad
520 520Hus for sekundære boligformål knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for sekundære boligformål knyttet til merkantil virksomhet
521 521Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
522 522Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for merkantil virksomhet. Hus for tørking av tresket korn og malt
523 523Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for fellesfunksjon m.v.
524 524Hus for bad/personlig hygiene Hus for merkantil virksomhet. Hus for bad/personlig hygiene
525 525Hus for privet-funksjon Hus for merkantil virksomhet. Hus for privet-funksjon
526 526Hus for opphold i hage/park Hus for merkantil virksomhet. Hus for opphold i hage/park
527 527Hus for lek Hus for merkantil virksomhet. Hus for lek
528 528Hus for sjøbad Hus for merkantil virksomhet. Hus for sjøbad
529 529Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
530 530Forrådshus for boliger knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Forrådshus for boliger knyttet til merkantil virksomhet
531 531Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
532 532Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
533 533Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av poteter, rotvekster
534 534Hus for forråd av vann Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av vann
535 535Hus for forråd av diverse matvarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av diverse matvarer
536 536Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for forråd av brensel og utstyr
539 539Hus for andre forråd, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre forråd, se merknad
540 540Hus for allmenne lagerformål innen merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for allmenne lagerformål innen merkantil virksomhet
541 541Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
542 542Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av båter og båtutstyr
543 543Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
544 544Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
545 545Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for merkantil virksomhet. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
549 549Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre lagerformål, se merknad
550 550Hus for husdyrhold knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for husdyrhold knyttet til merkantil virksomhet
551 551Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for merkantil virksomhet. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
552 552Hus for hest Hus for merkantil virksomhet. Hus for hest
553 553Hus for storfe Hus for merkantil virksomhet. Hus for storfe
554 554Hus for sau og geit Hus for merkantil virksomhet. Hus for sau og geit
555 555Hus for svin Hus for merkantil virksomhet. Hus for svin
556 556Hus for fjørfe Hus for merkantil virksomhet. Hus for fjørfe
557 557Hus for pelsdyr Hus for merkantil virksomhet. Hus for pelsdyr
558 558Hus for hund Hus for merkantil virksomhet. Hus for hund
559 559Hus for andre husdyr, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre husdyr, se merknad
560 560Hus for omsetning av varer og tjenester m.v. Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av varer og tjenester m.v.
561 561Hus for børsvirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for børsvirksomhet
562 562Hus for bankvesen, forsikring Hus for merkantil virksomhet. Hus for bankvesen, forsikring
563 563Hus for importhandel, engroshandel Hus for merkantil virksomhet. Hus for importhandel, engroshandel
564 564Hus for stormarked, varehus Hus for merkantil virksomhet. Hus for stormarked, varehus
565 565Hus for omsetning av dagligvarer/bransjevarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av dagligvarer/bransjevarer
566 566Hus for apotekdrift Hus for merkantil virksomhet. Hus for apotekdrift
567 567Hus for bensinsalg/bilservice Hus for merkantil virksomhet. Hus for bensinsalg/bilservice
568 568Hus for omsetning av kioskvarer Hus for merkantil virksomhet. Hus for omsetning av kioskvarer
569 569Hus for annen omsetningsvirksomhet, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for annen omsetningsvirksomhet, se merknad
570 570Hus for hotell-/restaurantvirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for hotell-/restaurantvirksomhet
571 571Hotell Hus for merkantil virksomhet. Hotell
572 572Motell Hus for merkantil virksomhet. Motell
573 573Hus for enklere innkvartering Hus for merkantil virksomhet. Hus for enklere innkvartering
574 574Hus for gjestgivervirksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for gjestgivervirksomhet
575 575Restaurant Hus for merkantil virksomhet. Restaurant
576 576Kafe Hus for merkantil virksomhet. Kafe
579 579Hus for andre former for hotell-/restaurantvirksomhet, se merknad Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for hotell-/restaurantvirksomhet, se merknad
580 580Hus for administrasjon, bedriftsledelse og tjenesteyting Hus for merkantil virksomhet. Hus for administrasjon, bedriftsledelse og tjenesteyting
581 581Kontorbygning Hus for merkantil virksomhet. Kontorbygning
589 589Hus for andre former for administrasjon, bedriftsledelse m.v., se mrk. Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre former for administrasjon, bedriftsledelse m.v., se mrk.
590 590Hus for andre formål knyttet til merkantil virksomhet Hus for merkantil virksomhet. Hus for andre formål knyttet til merkantil virksomhet
600 600Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen
610 610Bolighus knyttet til off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bolighus knyttet til off. forvaltning, kirke og militærvesen
611 611Enfamiliebolig Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Enfamiliebolig
612 612To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. To- eller flerfamiliebolig av villatype
613 613Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
614 614Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
615 615Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
616 616Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
617 617Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
618 618Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Flerfamiliebolig (terrassehus)
619 619Hus for annen boligform, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for annen boligform, se merknad
620 620Hus for sekundære boligformål knyttet til off. forvaltning m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sekundære boligformål knyttet til off. forvaltning m.v.
621 621Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
622 622Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for tørking av tresket korn og malt
623 623Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fellesfunksjon m.v.
624 624Hus for bad/personlig hygiene Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for bad/personlig hygiene
625 625Hus for privet-funksjon Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for privet-funksjon
626 626Hus for opphold i hage/park Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for opphold i hage/park
627 627Hus for lek Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lek
628 628Hus for sjøbad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sjøbad
629 629Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
630 630Forrådshus for boliger innen off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Forrådshus for boliger innen off. forvaltning, kirke og militærvesen
631 631Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
632 632Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
633 633Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av poteter, rotvekster
634 634Hus for forråd av vann Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av vann
635 635Hus for forråd av diverse matvarer Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av diverse matvarer
636 636Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for forråd av brensel og utstyr
639 639Hus for andre forråd, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre forråd, se merknad
640 640Hus for allm. lagerformål innen off. forvaltning, kirke, militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for allm. lagerformål innen off. forvaltning, kirke, militærvesen
641 641Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
642 642Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av båter og båtutstyr
643 643Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
644 644Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
645 645Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
649 649Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre lagerformål, se merknad
650 650Hus for husdyrhold innen off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for husdyrhold innen off. forvaltning, kirke og militærvesen
651 651Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
652 652Hus for hest Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hest
653 653Hus for storfe Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for storfe
654 654Hus for sau og geit Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sau og geit
655 655Hus for svin Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for svin
656 656Hus for fjørfe Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fjørfe
657 657Hus for pelsdyr Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for pelsdyr
658 658Hus for hund Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hund
659 659Hus for andre husdyr, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre husdyr, se merknad
660 660Hus for statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning m.v.
661 661Hus for kongen, regjeringen, stortinget og høyesterett Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for kongen, regjeringen, stortinget og høyesterett
662 662Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for fylkeskommunal og kommunal forvaltning
663 663Hus for offentlig representasjon Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for offentlig representasjon
664 664Hus for politi og rettsvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for politi og rettsvesen
669 669Hus for andre former for offentlig forvaltning, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre former for offentlig forvaltning, se merknad
670 670Hus for kirkelige/religiøse formål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for kirkelige/religiøse formål
671 671Kirke Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirke
672 672Kapell Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kapell
673 673Menighetshus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Menighetshus
674 674Bedehus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bedehus
675 675Bårehus Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Bårehus
676 676Krematorium, gravkapell Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Krematorium, gravkapell
677 677Kirkestue Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Kirkestue
679 679Hus for andre kirkelige/religiøse formål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre kirkelige/religiøse formål, se merknad
680 680Hus for militære formål (ikke hemmelige) Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for militære formål (ikke hemmelige)
681 681Hus for militær administrasjon og forlegningsformål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for militær administrasjon og forlegningsformål
682 682Hus for velferdsformål m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for velferdsformål m.v.
683 683Hus for vakthold, instruksjon m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for vakthold, instruksjon m.v.
684 684Hus for sanitetsformål Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for sanitetsformål
685 685Hus for lager og vedlikehold av materiell m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for lager og vedlikehold av materiell m.v.
686 686Hus for hestetjeneste Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for hestetjeneste
687 687Hus for observasjon, ildgivning m.v. Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for observasjon, ildgivning m.v.
689 689Hus for andre militære formål, se merknad Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre militære formål, se merknad
690 690Hus for andre formål innen off. forvaltning, kirke og militærvesen Hus for offentlig forvaltning, kirke og militærvesen. Hus for andre formål innen off. forvaltning, kirke og militærvesen
700 700Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål
710 710Bolighus knyttet til undervisning, forskning, idrett, m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Bolighus knyttet til undervisning, forskning, idrett, m.v.
711 711Enfamiliebolig Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Enfamiliebolig
712 712To eller flerfamiliebolig av villatype Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. To eller flerfamiliebolig av villatype
713 713Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
714 714Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
715 715Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
716 716Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
717 717Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
718 718Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
719 719Hus for annen boligform, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for annen boligform, se merknad
720 720Hus for sekundære boligformål knyttet til undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til undervisning, forskning m.v.
721 721Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
722 722Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for tørking av tresket korn og malt
723 723Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fellesfunksjon m.v.
724 724Hus for bad/personlig hygiene Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for bad/personlig hygiene
725 725Hus for privet-funksjon Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for privet-funksjon
726 726Hus for opphold i hage/park Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for opphold i hage/park
727 727Hus for lek Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lek
728 728Hus for sjøbad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sjøbad
729 729Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
730 730Forrådshus for boliger innen undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Forrådshus for boliger innen undervisning, forskning m.v.
731 731Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
732 732Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
733 733Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
734 734Hus for forråd av vann Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av vann
735 735Hus for forråd av diverse matvarer Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av diverse matvarer
736 736Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for forråd av brensel og utstyr
739 739Hus for andre forråd, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre forråd, se merknad
740 740Hus for allmenne lagerformål innen undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for allmenne lagerformål innen undervisning, forskning m.v.
741 741Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
742 742Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
743 743Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
744 744Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
745 745Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
749 749Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre lagerformål, se merknad
750 750Hus for husdyrhold innen undervisning, forskning m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for husdyrhold innen undervisning, forskning m.v.
751 751Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
752 752Hus for hest Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for hest
753 753Hus for storfe Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for storfe
754 754Hus for sau og geit Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for sau og geit
755 755Hus for svin Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for svin
756 756Hus for fjørfe Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fjørfe
757 757Hus for pelsdyr Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for pelsdyr
758 758Hus for hund Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for hund
759 759Hus for andre husdyr, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre husdyr, se merknad
760 760Hus for undervisning og forskning Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for undervisning og forskning
761 761Hus for udifferensiert grunnskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for udifferensiert grunnskole
762 762Hus for barneskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for barneskole
763 763Hus for ungdomsskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for ungdomsskole
764 764Hus for realskole/gymnas Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for realskole/gymnas
765 765Hus for fagskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for fagskole
766 766Hus for folkehøgskole Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for folkehøgskole
767 767Hus for universitet, høgskole, distriktshøgskole m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for universitet, høgskole, distriktshøgskole m.v.
768 768Hus for spesielle forskningsformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for spesielle forskningsformål
769 769Hus for andre undervisnings- og forskningsformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre undervisnings- og forskningsformål, se merknad
770 770Hus for allmenne kulturformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for allmenne kulturformål
771 771Kulturhus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kulturhus
772 772Samfunnshus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Samfunnshus
773 773Velhus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Velhus m.v.
774 774Festivitetslokale Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Festivitetslokale
775 775Folkets hus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Folkets hus m.v.
776 776Foreningshus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Foreningshus m.v.
777 777Losjehus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Losjehus
778 778Studentsamfunn Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Studentsamfunn
779 779Hus for andre allmenne kulturformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre allmenne kulturformål, se merknad
780 780Hus for spesielle kulturformål Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for spesielle kulturformål
781 781Arkiv, bibliotek m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Arkiv, bibliotek m.v.
782 782Museum m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Museum m.v.
783 783Teater, kino m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Teater, kino m.v.
784 784Konserthus m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Konserthus m.v.
785 785Kringkastingshus/fjernsynshus Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kringkastingshus/fjernsynshus
786 786Kunstatelier m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Kunstatelier m.v.
787 787Tribune/idrettsanlegg Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Tribune/idrettsanlegg
788 788Idrettshall m.v. Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Idrettshall m.v.
789 789Hus for andre spesielle kulturformål, se merknad Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre spesielle kulturformål, se merknad
790 790Hus for andre formål knyttet til undervisning, forskning, idrett, kultur Hus for undervisning, forskning, idrett og andre kulturformål. Hus for andre formål knyttet til undervisning, forskning, idrett, kultur
800 800Hus for samferdselsformål Hus for samferdselsformål
810 810Bolighus knyttet til samferdselsformål Hus for samferdselsformål. Bolighus knyttet til samferdselsformål
811 811Enfamiliebolig Hus for samferdselsformål. Enfamiliebolig
812 812To eller flerfamiliebolig av villatype Hus for samferdselsformål. To eller flerfamiliebolig av villatype
813 813Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
814 814Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for samferdselsformål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
815 815Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
816 816Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
817 817Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
818 818Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for samferdselsformål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
819 819Hus for annen boligform, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for annen boligform, se merknad
820 820Hus for sekundære boligformål knyttet til samferdselsformål Hus for samferdselsformål. Hus for sekundære boligformål knyttet til samferdselsformål
821 821Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
822 822Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for samferdselsformål. Hus for tørking av tresket korn og malt
823 823Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for fellesfunksjon m.v.
824 824Hus for bad/personlig hygiene Hus for samferdselsformål. Hus for bad/personlig hygiene
825 825Hus for privet-funksjon Hus for samferdselsformål. Hus for privet-funksjon
826 826Hus for opphold i hage/park Hus for samferdselsformål. Hus for opphold i hage/park
827 827Hus for lek Hus for samferdselsformål. Hus for lek
828 828Hus for sjøbad Hus for samferdselsformål. Hus for sjøbad
829 829Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
830 830Forrådshus for boliger knyttet til samferdsel Hus for samferdselsformål. Forrådshus for boliger knyttet til samferdsel
831 831Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
832 832Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
833 833Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
834 834Hus for forråd av vann Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av vann
835 835Hus for forråd av diverse matvarer Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av diverse matvarer
836 836Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for samferdselsformål. Hus for forråd av brensel og utstyr
839 839Hus for andre forråd, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre forråd, se merknad
840 840Hus for allmenne lagerformål innen samfersel Hus for samferdselsformål. Hus for allmenne lagerformål innen samfersel
841 841Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
842 842Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
843 843Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
844 844Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
845 845Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for samferdselsformål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
849 849Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre allmenne lagerformål, se merknad
850 850Hus for husdyrhold knyttet til samferdsel Hus for samferdselsformål. Hus for husdyrhold knyttet til samferdsel
851 851Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for samferdselsformål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
852 852Hus for hest Hus for samferdselsformål. Hus for hest
853 853Hus for storfe Hus for samferdselsformål. Hus for storfe
854 854Hus for sau og geit Hus for samferdselsformål. Hus for sau og geit
855 855Hus for svin Hus for samferdselsformål. Hus for svin
856 856Hus for fjørfe Hus for samferdselsformål. Hus for fjørfe
857 857Hus for pelsdyr Hus for samferdselsformål. Hus for pelsdyr
858 858Hus for hund Hus for samferdselsformål. Hus for hund
859 859Hus for andre husdyr, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre husdyr, se merknad
860 860Hus for vegtrafikkformål Hus for samferdselsformål. Hus for vegtrafikkformål
861 861Skysstasjon, rutebilstasjon m.v. Hus for samferdselsformål. Skysstasjon, rutebilstasjon m.v.
862 862Godslager, pakkhus m.v. Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v.
863 863Rutebilgarasje, verksted Hus for samferdselsformål. Rutebilgarasje, verksted
865 865Overdekket venteplass/stoppested Hus for samferdselsformål. Overdekket venteplass/stoppested
866 866Fellesgarasje m.v. Hus for samferdselsformål. Fellesgarasje m.v.
867 867Parkeringshus Hus for samferdselsformål. Parkeringshus
869 869Hus for andre vegtrafikkformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre vegtrafikkformål, se merknad
870 870Hus for skinnegående trafikk Hus for samferdselsformål. Hus for skinnegående trafikk
871 871Stasjonsbygning (NSB o.a.) Hus for samferdselsformål. Stasjonsbygning (NSB o.a.)
872 872Godslager, pakkhus m.v. Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus m.v.
873 873Vognhall, lokomotivstall, baneverksted m.v. Hus for samferdselsformål. Vognhall, lokomotivstall, baneverksted m.v.
874 874Stillverk, varslingsanlegg m.v. Hus for samferdselsformål. Stillverk, varslingsanlegg m.v.
875 875Overdekket venteplass/stoppested Hus for samferdselsformål. Overdekket venteplass/stoppested
878 878Forrådshus Hus for samferdselsformål. Forrådshus
879 879Hus for andre formål innen skinnegående trafikk, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen skinnegående trafikk, se merknad
880 880Hus for skipstrafikkformål Hus for samferdselsformål. Hus for skipstrafikkformål
881 881Hus for ekspedisjon av båttrafikk/skipstrafikk Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av båttrafikk/skipstrafikk
882 882Godslager, pakkhus Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus
883 883Verksted, slipp Hus for samferdselsformål. Verksted, slipp
884 884Fyr, fyrhus m.v. Hus for samferdselsformål. Fyr, fyrhus m.v.
889 889Hus for andre skipstrafikkformål, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre skipstrafikkformål, se merknad
890 890Hus for andre samferdselsformål Hus for samferdselsformål. Hus for andre samferdselsformål
891 891Hus for ekspedisjon av lufttrafikk Hus for samferdselsformål. Hus for ekspedisjon av lufttrafikk
892 892Godslager, pakkhus Hus for samferdselsformål. Godslager, pakkhus
893 893Flyhangar, verksted Hus for samferdselsformål. Flyhangar, verksted
894 894Hus for flyvarsling m.v. Hus for samferdselsformål. Hus for flyvarsling m.v.
899 899Hus for andre formål innen samferdsel, se merknad Hus for samferdselsformål. Hus for andre formål innen samferdsel, se merknad
900 900Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål
910 910Bolighus knyttet til offentlig tjenesteyting og sosiale formål Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Bolighus knyttet til offentlig tjenesteyting og sosiale formål
911 911Enfamiliebolig Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Enfamiliebolig
912 912To- eller flerfamiliebolig av villatype Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. To- eller flerfamiliebolig av villatype
913 913Flerfamiliebolig i rekke/kjede Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig i rekke/kjede
914 914Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Firefamiliebolig, vertikal/horisontaldelt
915 915Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (internat/kaserne o.l.)
916 916Flerfamiliebolig (leiegård/blokk) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (leiegård/blokk)
917 917Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (høyhus over 4 etasjer)
918 918Flerfamiliebolig (terrassehus) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Flerfamiliebolig (terrassehus)
919 919Hus for annen boligform, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen boligform, se merknad
920 920Hus for sekundære boligformål knyttet til offentlig tjenesteyting m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sekundære boligformål knyttet til offentlig tjenesteyting m.v.
921 921Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for grovere koking, slakting, baking, vask m.v.
922 922Hus for tørking av tresket korn og malt Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for tørking av tresket korn og malt
923 923Hus for fellesfunksjon m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fellesfunksjon m.v.
924 924Hus for bad/personlig hygiene Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for bad/personlig hygiene
925 925Hus for privet-funksjon Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for privet-funksjon
926 926Hus for opphold i hage/park Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for opphold i hage/park
927 927Hus for lek Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lek
928 928Hus for sjøbad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sjøbad
929 929Hus for andre sekundære boligformål, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre sekundære boligformål, se merknad
930 930Forrådshus for boliger innen offentlig tjenesteyting m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Forrådshus for boliger innen offentlig tjenesteyting m.v.
931 931Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av kjøtt, fisk, tresket korn, mel, lin, klær m.v.
932 932Hus for forråd av melk og melkeprodukter Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av melk og melkeprodukter
933 933Hus for forråd av poteter, rotvekster Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av poteter, rotvekster
934 934Hus for forråd av vann Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av vann
935 935Hus for forråd av diverse matvarer Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av diverse matvarer
936 936Hus for forråd av brensel og utstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for forråd av brensel og utstyr
939 939Hus for andre forråd, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre forråd, se merknad
940 940Hus for allmenne lagerformål innen offentlig tjenesteyting m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for allmenne lagerformål innen offentlig tjenesteyting m.v.
941 941Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
942 942Hus for lagring av båter og båtutstyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av båter og båtutstyr
943 943Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av utstyr knyttet til fiske/sjøbruk (i forb. med kai)
944 944Hus for lagring av is (til kjøling m.v.) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av is (til kjøling m.v.)
945 945Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for lagring av brensel til eget bruk eller salg
949 949Hus for andre lagerformål, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre lagerformål, se merknad
950 950Hus for husdyrhold knyttet til offentlig tjenesteyting og sos.formål Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for husdyrhold knyttet til offentlig tjenesteyting og sos.formål
951 951Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak
952 952Hus for hest Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for hest
953 953Hus for storfe Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for storfe
954 954Hus for sau og geit Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sau og geit
955 955Hus for svin Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for svin
956 956Hus for fjørfe Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fjørfe
957 957Hus for pelsdyr Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for pelsdyr
958 958Hus for hund Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for hund
959 959Hus for andre husdyr, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre husdyr, se merknad
960 960Hus for statlig tjenesteyting Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for statlig tjenesteyting
961 961Hus for postverket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for postverket
962 962Hus for televerket Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for televerket
963 963Hus for tollvesenet Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for tollvesenet
964 964Hus for værvarslingstjeneste Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for værvarslingstjeneste
969 969Hus for annen statlig tjenesteyting, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen statlig tjenesteyting, se merknad
970 970Hus for fylkeskommunal, regional og kommunal tjenesteyting Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for fylkeskommunal, regional og kommunal tjenesteyting
971 971Hus for vegvedlikehold Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for vegvedlikehold
972 972Hus for elektrisitetsforsyning Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for elektrisitetsforsyning
973 973Hus for vannforsyning Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for vannforsyning
974 974Hus for rensing av avløpsvann Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for rensing av avløpsvann
975 975Hus for behandling av søppel Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for behandling av søppel
976 976Hus for brannstasjon m.v. Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for brannstasjon m.v.
979 979Hus for annen tjenesteyting, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for annen tjenesteyting, se merknad
980 980Hus for sosiale formål (helse- og pleieformål) Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for sosiale formål (helse- og pleieformål)
981 981Fødehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Fødehjem
982 982Barnehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Barnehjem
983 983Barneinstitusjon Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Barneinstitusjon
984 984Sykehus Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Sykehus
985 985Rekreasjonshjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Rekreasjonshjem
986 986Pleiehjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Pleiehjem
987 987Aldershjem Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Aldershjem
989 989Hus for andre sosiale formål, se merknad Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre sosiale formål, se merknad
990 990Hus for andre formål innen offentlig tjenesteyting og sosialvesen Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål. Hus for andre formål innen offentlig tjenesteyting og sosialvesen
Name Type Description Code value
000No function <undefined> 000No function
100Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting 100Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting
110Residence within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Residence within agriculture, fishing and hunting 110Residence within agriculture, fishing and hunting
111Residence for owner/user <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Residence for owner/user 111Residence for owner/user
112Dwelling for multi-generation family <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Dwelling for multi-generation family 112Dwelling for multi-generation family
113Residence for siblings of owner/user <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Residence for siblings of owner/user 113Residence for siblings of owner/user
114Residence for hired manpower <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Residence for hired manpower 114Residence for hired manpower
115Dwelling for temporary use <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Dwelling for temporary use 115Dwelling for temporary use
119Residence for other purposes, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Residence for other purposes, see note 119Residence for other purposes, see note
120Building for secondary residential usage, within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for secondary residential usage, within agriculture, fishing and hunting 120Building for secondary residential usage, within agriculture, fishing and hunting
121Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 121Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
122Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for drying of threshed grain and malt 122Building for drying of threshed grain and malt
124Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for bath/personal hygiene 124Building for bath/personal hygiene
125Building for privy function <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for privy function 125Building for privy function
126Building for stay in garden/park <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for stay in garden/park 126Building for stay in garden/park
127Building for play <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for play 127Building for play
128Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Bath house/seaside resort building?? 128Bath house/seaside resort building??
129Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other secondary dwelling purposes, see note 129Building for other secondary dwelling purposes, see note
130Supply building for residences within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Supply building for residences within agriculture, fishing and hunting 130Supply building for residences within agriculture, fishing and hunting
131Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 131Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
132Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of milk and dairy products 132Building for storage of milk and dairy products
133Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storing of potatoes, root vegetables 133Building for storing of potatoes, root vegetables
134Building for storage of water <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of water 134Building for storage of water
135Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of various foodstuffs 135Building for storage of various foodstuffs
136Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for for supply of fuel and equipment 136Building for for supply of fuel and equipment
139Building for other supplies, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other supplies, see note 139Building for other supplies, see note
140Building for general storage purposes within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for general storage purposes within agriculture, fishing and hunting 140Building for general storage purposes within agriculture, fishing and hunting
141Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 141Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
142Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of boats and boat gear 142Building for storage of boats and boat gear
143Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 143Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
144Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 144Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
145Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of fuel for own use or sales 145Building for storage of fuel for own use or sales
149Building for other general storage purposes, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other general storage purposes, see note 149Building for other general storage purposes, see note
150Building for livestock within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for livestock within agriculture, fishing and hunting 150Building for livestock within agriculture, fishing and hunting
151Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 151Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
152Building for horse <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for horse 152Building for horse
153Building for cattle <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for cattle 153Building for cattle
154Building for sheep and goats <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for sheep and goats 154Building for sheep and goats
155Building for pigs <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for pigs 155Building for pigs
156Building for poultry <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for poultry 156Building for poultry
157Building for fur-bearing animals <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for fur-bearing animals 157Building for fur-bearing animals
158Building for dog <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for dog 158Building for dog
159Building for other farm animal, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other farm animal, see note 159Building for other farm animal, see note
160Building for storage purposes in connection with livestock farming within agriculture, fishing and hunting. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage purposes in connection with livestock farming within agriculture, fishing and hunting. 160Building for storage purposes in connection with livestock farming within agriculture, fishing and hunting.
161Building for storage of straw feed <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of straw feed 161Building for storage of straw feed
162Building for storage of straw and awn <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of straw and awn 162Building for storage of straw and awn
163Building for storage of dried leaves?? <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of dried leaves?? 163Building for storage of dried leaves??
164Building for storage of sour?? feed <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of sour?? feed 164Building for storage of sour?? feed
165Building for storage of root vegetables <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of root vegetables 165Building for storage of root vegetables
166Building for storage of concentrated cattle feed <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of concentrated cattle feed 166Building for storage of concentrated cattle feed
167Building for storage of peat dust, sawdust, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of peat dust, sawdust, etc. 167Building for storage of peat dust, sawdust, etc.
168Building for storage of waste, fertilizer, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of waste, fertilizer, etc. 168Building for storage of waste, fertilizer, etc.
169Building for other warehouses in connection with livestock farming, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other warehouses in connection with livestock farming, see note 169Building for other warehouses in connection with livestock farming, see note
170Building for horticulture and nursery within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for horticulture and nursery within agriculture, fishing and hunting 170Building for horticulture and nursery within agriculture, fishing and hunting
171Building for operation of greenhouse <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for operation of greenhouse 171Building for operation of greenhouse
172Building for office, packing, prickling??, forwarding, heating plant, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for office, packing, prickling??, forwarding, heating plant, etc. 172Building for office, packing, prickling??, forwarding, heating plant, etc.
173Building for storage of fruit, vegetables, flowers, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for storage of fruit, vegetables, flowers, etc. 173Building for storage of fruit, vegetables, flowers, etc.
179Building for other purposes in connection with horticulture and nursery, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other purposes in connection with horticulture and nursery, see note 179Building for other purposes in connection with horticulture and nursery, see note
180Building for crafts/light industry within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for crafts/light industry within agriculture, fishing and hunting 180Building for crafts/light industry within agriculture, fishing and hunting
181Building for processing of milk and dairy products <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for processing of milk and dairy products 181Building for processing of milk and dairy products
182Building for mechanical threshing appliance <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for mechanical threshing appliance 182Building for mechanical threshing appliance
183Building for processing of threshed the grain <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for processing of threshed grain 183Building for processing of threshed the grain
184Building for processing of fish and fish products <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for processing of fish and fish products 184Building for processing of fish and fish products
185Building for production and processing of textiles <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for production and processing of textiles 185Building for production and processing of textiles
186Building for processing of timber <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for processing of timber 186Building for processing of timber
187Building for processing of woodcraft <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for processing of woodcraft 187Building for processing of woodcraft
188Building for processing of iron and metalwares, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for processing of iron and metalwares, etc. 188Building for processing of iron and metalwares, etc.
189Building for other crafts/light industry, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other crafts/light industry, see note 189Building for other crafts/light industry, see note
190Building for other purposes within agriculture, fishing and hunting <undefined> Building for permanent dwelling in connection with agriculture, fishing and hunting. Building for other purposes within agriculture, fishing and hunting 190Building for other purposes within agriculture, fishing and hunting
200Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry 200Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry
210 Residence without any relation of trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry Residence without any relation of trade and industry 210 Residence without any relation of trade and industry
211Single-family residence <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry Single-family residence 211Single-family residence
212Two-family or multi-family residence, villa type <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry Two-family or multi-family residence, villa type 212Two-family or multi-family residence, villa type
213Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry Semi-detached multi-family residence 213Semi-detached multi-family residence
214Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry Four-family residence, vertically/horizontally divided 214Four-family residence, vertically/horizontally divided
215Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 215Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
216Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for permanent dwelling without any relation trade and industry Multi-family residence (block of flats) 216Multi-family residence (block of flats)
217Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 217Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
218Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Multi-family residence (terrace house) 218Multi-family residence (terrace house)
219Other types of dwelling, see note <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Other types of dwelling, see note 219Other types of dwelling, see note
220Building for secondary dwelling purposes, in connection with permanent settlement <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Building for secondary dwelling purposes, in connection with permanent settlement 220Building for secondary dwelling purposes, in connection with permanent settlement
221Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 221Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
222Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Building for drying of threshed grain and malt 222Building for drying of threshed grain and malt
223Building for joint functions, etc. <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Building for joint functions, etc. 223Building for joint functions, etc.
224Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Building for bath/personal hygiene 224Building for bath/personal hygiene
225Building for privy function <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for privy function 225Building for privy function
226Building for stay in garden/park <undefined> Building for permanent dwelling in connection with trade and industry Building for stay in garden/park 226Building for stay in garden/park
227Building for play <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for play 227Building for play
228Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Bath house/seaside resort building?? 228Bath house/seaside resort building??
229Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other secondary dwelling purposes, see note 229Building for other secondary dwelling purposes, see note
230Supply building for residences without any relation to trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Supply building for residences without any relation to trade and industry 230Supply building for residences without any relation to trade and industry
231Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 231Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
232Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of milk and dairy products 232Building for storage of milk and dairy products
233Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storing of potatoes, root vegetables 233Building for storing of potatoes, root vegetables
234Building for storage of water <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of water 234Building for storage of water
235Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of various foodstuffs 235Building for storage of various foodstuffs
236Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for for supply of fuel and equipment 236Building for for supply of fuel and equipment
239Building for other supplies, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other supplies, see note 239Building for other supplies, see note
240Building for general storage purposes without any relation to trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for general storage purposes without any relation to trade and industry 240Building for general storage purposes without any relation to trade and industry
241Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 241Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
242Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of boats and boat gear 242Building for storage of boats and boat gear
243Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 243Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
244Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 244Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
245Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of fuel for own use or sales 245Building for storage of fuel for own use or sales
249Building for other general storage purposes, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other general storage purposes, see note 249Building for other general storage purposes, see note
250Building for livestock without any relation to trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for livestock without any relation to trade and industry 250Building for livestock without any relation to trade and industry
251Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 251Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
252Building for horse <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for horse 252Building for horse
253Building for cattle <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for cattle 253Building for cattle
254Building for sheep and goats <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for sheep and goats 254Building for sheep and goats
255Building for pigs <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for pigs 255Building for pigs
256Building for poultry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for poultry 256Building for poultry
257Building for fur-bearing animals <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for fur-bearing animals 257Building for fur-bearing animals
258Building for dog <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for dog 258Building for dog
259Building for other livestock,, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other livestock,, see note 259Building for other livestock,, see note
260Building for storage purposes in connection with animal husbandry outside of trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage purposes in connection with animal husbandry outside of trade and industry 260Building for storage purposes in connection with animal husbandry outside of trade and industry
261Building for storage of grass feed, etc. <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of grass feed, etc. 261Building for storage of grass feed, etc.
262Building for storage of straw and awn <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of straw and awn 262Building for storage of straw and awn
263Building for storage of dried leaves?? <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of dried leaves?? 263Building for storage of dried leaves??
264Building for storage of sour?? feed <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of sour?? feed 264Building for storage of sour?? feed
265Building for storage of root vegetables <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of root vegetables 265Building for storage of root vegetables
266Building for storage of concentrated cattle feed <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of concentrated cattle feed 266Building for storage of concentrated cattle feed
267Building for storage of peat dust, sawdust, etc. <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of peat dust, sawdust, etc. 267Building for storage of peat dust, sawdust, etc.
268Building for storage of waste, fertilizer, etc. <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for storage of waste, fertilizer, etc. 268Building for storage of waste, fertilizer, etc.
269Building for other warehouses in connection with animal husbandry, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other warehouses in connection with animal husbandry, see note 269Building for other warehouses in connection with animal husbandry, see note
270Building for horticulture and nursery which is not trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for horticulture and nursery which is not trade and industry 270Building for horticulture and nursery which is not trade and industry
271Building for operation of greenhouse <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for operation of greenhouse 271Building for operation of greenhouse
279Building for other purposes in connection with horticulture and nursery, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other purposes in connection with horticulture and nursery, see note 279Building for other purposes in connection with horticulture and nursery, see note
280Building for crafts, light industry, hobbies which is not trade and industry?? <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for crafts, light industry, hobbies which is not trade and industry?? 280Building for crafts, light industry, hobbies which is not trade and industry??
284Building for processing of fish and fish products <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for processing of fish and fish products 284Building for processing of fish and fish products
285Building for production and processing of textiles <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for production and processing of textiles 285Building for production and processing of textiles
286Building for production of footwear <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for production of footwear 286Building for production of footwear
287Building for processing of woodcraft <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for processing of woodcraft 287Building for processing of woodcraft
288Building for processing of iron and metalwares etc. <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for processing of iron and metalwares, etc. 288Building for processing of iron and metalwares etc.
289Building for other crafts, light industry, see note <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other crafts, light industry, see note 289Building for other crafts, light industry, see note
290Building for other purposes in connection with permanent dwelling other than trade and industry <undefined> Building for permanent dwelling without any relation to trade and industry. Building for other purposes in connection with permanent dwelling other than trade and industry 290Building for other purposes in connection with permanent dwelling other than trade and industry
300Building for holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling 300Building for holiday dwelling
310Residence within holiday settlement <undefined> Building for holiday dwelling. Residence within holiday settlement 310Residence within holiday settlement
311Holiday villa, country house <undefined> Building for holiday dwelling. Holiday villa, country house 311Holiday villa, country house
312Cabin, summer house <undefined> Building for holiday dwelling. Cabin, summer house 312Cabin, summer house
313Semi-detached holiday home <undefined> Building for holiday dwelling. Semi-detached holiday home 313Semi-detached holiday home
314Alottment garden house <undefined> Building for holiday dwelling. Alottment garden house 314Alottment garden house
315Holiday home in dormitory/barracks, etc. <undefined> Building for holiday dwelling. Holiday home in dormitory/barracks, etc. 315Holiday home in dormitory/barracks, etc.
316Rest shed, overnight shed <undefined> Building for holiday dwelling. Resting shed, overnight shed 316Rest shed, overnight shed
319Holiday home for other type of dwelling, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Holiday home for other type of dwelling, see note 319Holiday home for other type of dwelling, see note
320Building for secondary dwelling purposes in connection with holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for secondary dwelling purposes in connection with holiday dwelling 320Building for secondary dwelling purposes in connection with holiday dwelling
321Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for holiday dwelling. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 321Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
322Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for holiday dwelling. Building for drying of threshed grain and malt 322Building for drying of threshed grain and malt
323Building for joint functions, etc. <undefined> Building for holiday dwelling. Building for joint functions, etc. 323Building for joint functions, etc.
324Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for holiday dwelling. Building for bath/personal hygiene 324Building for bath/personal hygiene
325Building for privy function <undefined> Building for holiday dwelling. Building for privy function 325Building for privy function
326Building for stay in garden/park <undefined> Building for holiday dwelling. Building for stay in garden/park 326Building for stay in garden/park
327Building for play <undefined> Building for holiday dwelling. Building for play 327Building for play
328Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for holiday dwelling. Bath house/seaside resort building?? 328Bath house/seaside resort building??
329Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other secondary dwelling purposes, see note 329Building for other secondary dwelling purposes, see note
330Supply building for residences within holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Supply building for residences within holiday dwelling 330Supply building for residences within holiday dwelling
331Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 331Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
332Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of milk and dairy products 332Building for storage of milk and dairy products
333Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storing of potatoes, root vegetables 333Building for storing of potatoes, root vegetables
334Building for storage of water <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of water 334Building for storage of water
335Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of various foodstuffs 335Building for storage of various foodstuffs
336Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for holiday dwelling. Building for for supply of fuel and equipment 336Building for for supply of fuel and equipment
339Building for other supplies, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other supplies, see note 339Building for other supplies, see note
340Building for general storage purposes within holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for general storage purposes within holiday dwelling 340Building for general storage purposes within holiday dwelling
341Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 341Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
342Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of boats and boat gear 342Building for storage of boats and boat gear
343Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 343Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
344Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 344Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
345Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of fuel for own use or sales 345Building for storage of fuel for own use or sales
349Building for other storage purpose, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other storage purpose, see note 349Building for other storage purpose, see note
350Building for livestock in connection with holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for livestock in connection with holiday dwelling 350Building for livestock in connection with holiday dwelling
351Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for holiday dwelling. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 351Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
352Building for horse <undefined> Building for holiday dwelling. Building for horse 352Building for horse
353Building for cattle <undefined> Building for holiday dwelling. Building for cattle 353Building for cattle
354Building for sheep and goats <undefined> Building for holiday dwelling. Building for sheep and goats 354Building for sheep and goats
355Building for pigs <undefined> Building for holiday dwelling. Building for pigs 355Building for pigs
356Building for poultry <undefined> Building for holiday dwelling. Building for poultry 356Building for poultry
357Building for fur-bearing animals <undefined> Building for holiday dwelling. Building for fur-bearing animals 357Building for fur-bearing animals
358Building for dog <undefined> Building for holiday dwelling. Building for dog 358Building for dog
359Building for other farm animal, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other farm animal, see note 359Building for other farm animal, see note
360Building for storage of farm animals feed, etc. in connection with holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of farm animals feed, etc. in connection with holiday dwelling 360Building for storage of farm animals feed, etc. in connection with holiday dwelling
361Building for storage of grass feed, etc. <undefined> Building for holiday dwelling. Building for storage of grass feed, etc. 361Building for storage of grass feed, etc.
369Building for other warehouses in connection with animal husbandry, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other warehouses in connection with animal husbandry, see note 369Building for other warehouses in connection with animal husbandry, see note
370Building for horticulture and nursery in connection with holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for horticulture and nursery in connection with holiday dwelling 370Building for horticulture and nursery in connection with holiday dwelling
371Building for operation of greenhouse <undefined> Building for holiday dwelling. Building for operation of greenhouse 371Building for operation of greenhouse
379Building for other purposes related to horticulture and nursery, see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other purposes related to horticulture and nursery, see note 379Building for other purposes related to horticulture and nursery, see note
380Building for crafts, light industry, hobbies in connection with holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for crafts, light industry, hobbies in connection with holiday dwelling 380Building for crafts, light industry, hobbies in connection with holiday dwelling
384Building for processing of fish and fish products <undefined> Building for holiday dwelling. Building for processing of fish and fish products 384Building for processing of fish and fish products
385Building for production and processing of textiles <undefined> Building for holiday dwelling. Building for production and processing of textiles 385Building for production and processing of textiles
386Building for production of footwear <undefined> Building for holiday dwelling. Building for production of footwear 386Building for production of footwear
387Building for processing of woodcraft <undefined> Building for holiday dwelling. Building for processing of woodcraft 387Building for processing of woodcraft
388Building for processing of iron and metalwares, etc. <undefined> Building for holiday dwelling. Building for processing of iron and metalwares, etc. 388Building for processing of iron and metalwares, etc.
389Building for other crafts/light industry, etc. see note <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other crafts/light industry, etc. see note 389Building for other crafts/light industry, etc. see note
390Building for other purposes in connection with holiday dwelling <undefined> Building for holiday dwelling. Building for other purposes in connection with holiday dwelling 390Building for other purposes in connection with holiday dwelling
400Building for energy production, mining and industry <undefined> Building for energy production, mining and industry 400Building for energy production, mining and industry
Residence in connection with energy production, mining, industry <undefined> Building for energy production, mining and industry. Residence in connection with energy production, mining, industry Residence in connection with energy production, mining, industry
411Single-family residence <undefined> Building for energy production, mining and industry. Single-family residence 411Single-family residence
412Two-family or multi-family residence, villa type <undefined> Building for energy production, mining and industry. Two-family or multi-family residence, villa type 412Two-family or multi-family residence, villa type
413Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for energy production, mining and industry. Semi-detached multi-family residence 413Semi-detached multi-family residence
414 Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for energy production, mining and industry. Four-family residence, vertically/horizontally divided 414 Four-family residence, vertically/horizontally divided
415 Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for energy production, mining and industry. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 415 Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
416 Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for energy production, mining and industry. Multi-family residence (block of flats) 416 Multi-family residence (block of flats)
417Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for energy production, mining and industry. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 417Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
418 Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for energy production, mining and industry. Multi-family residence (terrace house) 418 Multi-family residence (terrace house)
419Building for other types of dwelling, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for other types of dwelling, see note 419Building for other types of dwelling, see note
420Building for secondary dwelling purposes in connection with energy production, mining, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for secondary dwelling purposes in connection with energy production, mining, etc. 420Building for secondary dwelling purposes in connection with energy production, mining, etc.
421Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 421Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
422Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for drying of threshed grain and malt 422Building for drying of threshed grain and malt
423Building for joint functions, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for joint functions, etc. 423Building for joint functions, etc.
424Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for bath/personal hygiene 424Building for bath/personal hygiene
425Building for privy function <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for privy function 425Building for privy function
426Building for stay in garden/park <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for stay in garden/park 426Building for stay in garden/park
427Building for play <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for play 427Building for play
428Bath house/Seaside resort building?? <undefined> Building for energy production, mining and industry. Bath house/seaside resort building?? 428Bath house/Seaside resort building??
429Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for other secondary dwelling purposes, see note 429Building for other secondary dwelling purposes, see note
430 Store house for residences within energy production, mining, industry, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Store house for residences within energy production, mining, industry, etc. 430 Store house for residences within energy production, mining, industry, etc.
431Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 431Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
432Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of milk and dairy products 432Building for storage of milk and dairy products
433Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storing of potatoes, root vegetables 433Building for storing of potatoes, root vegetables
434Building for storage of water <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of water 434Building for storage of water
435Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of various foodstuffs 435Building for storage of various foodstuffs
436Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for for supply of fuel and equipment 436Building for for supply of fuel and equipment
439Building for other supplies, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for other supplies, see note 439Building for other supplies, see note
440Building for common storage purposes within energy production, mining, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for common storage purposes within energy production, mining, etc. 440Building for common storage purposes within energy production, mining, etc.
441Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 441Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
442Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of boats and boat gear 442Building for storage of boats and boat gear
443Building for storage of equipment related to fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of equipment related to fishing/fish farming (in connection with pier) 443Building for storage of equipment related to fishing/fish farming (in connection with pier)
444Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 444Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
445Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for storage of fuel for own use or sales 445Building for storage of fuel for own use or sales
449Building for other storage purpose, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for other storage purpose, see note 449Building for other storage purpose, see note
450Building for animal husbandry related to energy production, mining, industry <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for animal husbandry related to energy production, mining, industry 450Building for animal husbandry related to energy production, mining, industry
451House for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for energy production, mining and industry. House for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 451House for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
452Building for horse <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for horse 452Building for horse
453Building for cattle <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for cattle 453Building for cattle
454Building for sheep and goats <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for sheep and goats 454Building for sheep and goats
455Building for pigs <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for pigs 455Building for pigs
456Building for poultry <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for poultry 456Building for poultry
457Building for fur-bearing animals <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for fur-bearing animals 457Building for fur-bearing animals
458Building for dog <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for dog 458Building for dog
459Building for other farm animal, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for other farm animal, see note 459Building for other farm animal, see note
460Building for energy production <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for energy production 460Building for energy production
461Building for production of mechanical energy based on hydroelectric power <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of mechanical energy based on hydroelectric power 461Building for production of mechanical energy based on hydroelectric power
462Building for production of mechanical energy based on wind power <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of mechanical energy based on wind power 462Building for production of mechanical energy based on wind power
463Building for production of mechanical energy from machine-/motor power <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of mechanical energy from machine-/motor power 463Building for production of mechanical energy from machine-/motor power
464Building for production of electricity from hydroelectric power <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of electricity from hydroelectric power 464Building for production of electricity from hydroelectric power
465Building for production of electricity from machine-/motor power <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of electricity from machine-/motor power 465Building for production of electricity from machine-/motor power
466Building for production of electricity from nuclear power <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of electricity from nuclear power 466Building for production of electricity from nuclear power
467Building for production of district heating <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of district heating 467Building for production of district heating
468Building for production of gas <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of gas 468Building for production of gas
469Building for production of other forms of energy, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of other forms of energy, see note 469Building for production of other forms of energy, see note
470Building for the mining industry, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for the mining industry, etc. 470Building for the mining industry, etc.
471Building for production of coal <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of coal 471Building for production of coal
472Building for production of mineral oil, ground gas <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of mineral oil, ground gas 472Building for production of mineral oil, ground gas
473Building for production of ore, pyrite mineral <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of ore, pyrite mineral 473Building for production of ore, pyrite mineral
474Building for production of stone, gravel, sand, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of stone, gravel, sand, etc. 474Building for production of stone, gravel, sand, etc.
479Building for production of other raw-products from rock/earth, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of other raw-products from rock/earth, see note 479Building for production of other raw-products from rock/earth, see note
480Building for production of processed industrial products <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of processed industrial products 480Building for production of processed industrial products
481Building for production of food, beverages and tobacco <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of food, beverages and tobacco 481Building for production of food, beverages and tobacco
482Building for production of textile products, leather goods, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of textile products, leather goods, etc. 482Building for production of textile products, leather goods, etc.
483Building for production of lumber, furniture, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of lumber, furniture, etc. 483Building for production of lumber, furniture, etc.
484Building for production of wood products and graphic products <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of wood products and graphic products 484Building for production of wood products and graphic products
485Building for production of chemical products <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of chemical products 485Building for production of chemical products
486Building for production of ceramic/mineral products <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of ceramic/mineral products 486Building for production of ceramic/mineral products
487Building for production, etc. of crude metal and metalwares <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production, etc. of crude metal and metalwares 487Building for production, etc. of crude metal and metalwares
488Building for production of scientific instruments, photo articles, etc. <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of scientific instruments, photo articles, etc. 488Building for production of scientific instruments, photo articles, etc.
489Building for production of other industrial products, see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for production of other industrial products, see note 489Building for production of other industrial products, see note
490Building for other purposes within energy production, etc., see note <undefined> Building for energy production, mining and industry. Building for other purposes within energy production, etc., see note 490Building for other purposes within energy production, etc., see note
500Building for mercantile business <undefined> Building for mercantile business 500Building for mercantile business
510Residence in connection with mercantile business activities <undefined> Building for mercantile business. Residence in connection with mercantile business activities 510Residence in connection with mercantile business activities
511Single-family residence <undefined> Building for mercantile business. Single-family residence 511Single-family residence
512Two-family or multi-family residence, villa type <undefined> Building for mercantile business. Two-family or multi-family residence, villa type 512Two-family or multi-family residence, villa type
513Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for mercantile business. Semi-detached multi-family residence 513Semi-detached multi-family residence
514Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for mercantile business. Four-family residence, vertically/horizontally divided 514Four-family residence, vertically/horizontally divided
515Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for mercantile business. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 515Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
516Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for mercantile business. Multi-family residence (block of flats) 516Multi-family residence (block of flats)
517Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for mercantile business. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 517Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
518Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for mercantile business. Multi-family residence (terrace house) 518Multi-family residence (terrace house)
519Building for other types of dwelling, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other types of dwelling, see note 519Building for other types of dwelling, see note
520Building for secondary residential purposes in connection with mercantile business activity <undefined> Building for mercantile business. Building for secondary residential purposes in connection with mercantile business activity 520Building for secondary residential purposes in connection with mercantile business activity
521Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for mercantile business. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 521Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
522Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for mercantile business. Building for drying of threshed grain and malt 522Building for drying of threshed grain and malt
523Building for joint functions, etc. <undefined> Building for mercantile business. Building for joint functions, etc. 523Building for joint functions, etc.
524Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for mercantile business. Building for bath/personal hygiene 524Building for bath/personal hygiene
525Building for privy function <undefined> Building for mercantile business. Building for privy function 525Building for privy function
526Building for stay in garden/park <undefined> Building for mercantile business. Building for stay in garden/park 526Building for stay in garden/park
527Building for play <undefined> Building for mercantile business. Building for play 527Building for play
528Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for mercantile business. Bath house/seaside resort building?? 528Bath house/seaside resort building??
529Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other secondary dwelling purposes, see note 529Building for other secondary dwelling purposes, see note
530Storehouse for residences in connection with mercantile business activities <undefined> Building for mercantile business. Storehouse for residences in connection with mercantile business activities 530Storehouse for residences in connection with mercantile business activities
531Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 531Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
532Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of milk and dairy products 532Building for storage of milk and dairy products
533Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for mercantile business. Building for storing of potatoes, root vegetables 533Building for storing of potatoes, root vegetables
534Building for storage of water <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of water 534Building for storage of water
535Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of various foodstuffs 535Building for storage of various foodstuffs
536Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for mercantile business. Building for for supply of fuel and equipment 536Building for for supply of fuel and equipment
539Building for other supplies, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other supplies, see note 539Building for other supplies, see note
540Building for general storage purposes in connection with mercantile business activities <undefined> Building for mercantile business. Building for general storage purposes in connection with mercantile business activities 540Building for general storage purposes in connection with mercantile business activities
541Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 541Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
542Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of boats and boat gear 542Building for storage of boats and boat gear
543Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 543Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
544Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 544Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
545Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for mercantile business. Building for storage of fuel for own use or sales 545Building for storage of fuel for own use or sales
549Building for other storage purpose, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other storage purpose, see note 549Building for other storage purpose, see note
550Building for animal husbandry in connection with mercantile business activities <undefined> Building for mercantile business. Building for animal husbandry in connection with mercantile business activities 550Building for animal husbandry in connection with mercantile business activities
551Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for mercantile business. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 551Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
552Building for horse <undefined> Building for mercantile business. Building for horse 552Building for horse
553Building for cattle <undefined> Building for mercantile business. Building for cattle 553Building for cattle
554Building for sheep and goats <undefined> Building for mercantile business. Building for sheep and goats 554Building for sheep and goats
555Building for pigs <undefined> Building for mercantile business. Building for pigs 555Building for pigs
556Building for poultry <undefined> Building for mercantile business. Building for poultry 556Building for poultry
557Building for fur-bearing animals <undefined> Building for mercantile business. Building for fur-bearing animals 557Building for fur-bearing animals
558Building for dog <undefined> Building for mercantile business. Building for dog 558Building for dog
559Building for other farm animals, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other farm animals, see note 559Building for other farm animals, see note
560Building for sales of goods and services, etc. <undefined> Building for mercantile business. Building for sales of goods and services, etc. 560Building for sales of goods and services, etc.
561Building for stock exchange activities <undefined> Building for mercantile business. Building for stock exchange activities 561Building for stock exchange activities
562Building for bank business, insurance <undefined> Building for mercantile business. Building for banking business, insurance 562Building for bank business, insurance
563Building for import and wholesale trading <undefined> Building for mercantile business. Building for import trade, wholesale trade 563Building for import and wholesale trading
564Building for supermarket, department store <undefined> Building for mercantile business. Building for supermarket, department store 564Building for supermarket, department store
565Building for sales of groceries/sector products <undefined> Building for mercantile business. Building for sales of groceries/sector products 565Building for sales of groceries/sector products
566Building for pharmacy <undefined> Building for mercantile business. Building for pharmacy 566Building for pharmacy
567Building for sale of petrol/car service <undefined> Building for mercantile business. Building for sale of petrol/car service 567Building for sale of petrol/car service
568Building for sales of kiosk merchandise <undefined> Building for mercantile business. Building for sales of kiosk merchandise 568Building for sales of kiosk merchandise
569Building for other business activity, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other business activity, see note 569Building for other business activity, see note
570Building for hotel/restaurant business <undefined> Building for mercantile business. Building for hotel/restaurant business 570Building for hotel/restaurant business
571Hotel <undefined> Building for mercantile business. Hotel 571Hotel
572Motel <undefined> Building for mercantile business. Motel 572Motel
573Building for simpler accommodation <undefined> Building for mercantile business. Building for simpler accommodation 573Building for simpler accommodation
574Building for innkeeping activities <undefined> Building for mercantile business. Building for innkeeping activities 574Building for innkeeping activities
575Restaurant <undefined> Building for mercantile business. Restaurant 575Restaurant
576Café <undefined> Building for mercantile business. Café 576Café
579Building for other types of hotel/restaurant business, see note <undefined> Building for mercantile business. Building for other types of hotel/restaurant business, see note 579Building for other types of hotel/restaurant business, see note
580Building for administration, business management and service <undefined> Building for mercantile business. Building for administration, business management and service 580Building for administration, business management and service
581Office building <undefined> Building for mercantile business. Office building 581Office building
589Building for other types of administration, business management, etc. see note. <undefined> Building for mercantile business. Building for other types of administration, business management, etc. see note. 589Building for other types of administration, business management, etc. see note.
590Building for other purposes in connection with mercantile business activities <undefined> Building for mercantile business. Building for other purposes in connection with mercantile business activities 590Building for other purposes in connection with mercantile business activities
600Building for public administration, church and armed forces <undefined> Building for public administration, church and armed forces 600Building for public administration, church and armed forces
610Residence in connection with public administration,church and armed forces <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Residence in connection with public administration,church and armed forces 610Residence in connection with public administration,church and armed forces
611Single-family residence <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Single-family residence 611Single-family residence
612Two-family or multi-family residence, villa type <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Two-family or multi-family residence, villa type 612Two-family or multi-family residence, villa type
613Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Semi-detached multi-family residence 613Semi-detached multi-family residence
614Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Four-family residence, vertically/horizontally divided 614Four-family residence, vertically/horizontally divided
615Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 615Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
616Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Multi-family residence (block of flats) 616Multi-family residence (block of flats)
617Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 617Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
618Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Multi-family residence (terrace house) 618Multi-family residence (terrace house)
619Building for other types of dwelling, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other types of dwelling, see note 619Building for other types of dwelling, see note
620Building for secondary dwelling purposes in connection with public administration, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for secondary dwelling purposes in connection with public administration, etc. 620Building for secondary dwelling purposes in connection with public administration, etc.
621Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 621Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
622Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for drying of threshed grain and malt 622Building for drying of threshed grain and malt
623Building for joint functions, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for joint functions, etc. 623Building for joint functions, etc.
624Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for bath/personal hygiene 624Building for bath/personal hygiene
625Building for privy function <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for privy function 625Building for privy function
626Building for stay in garden/park <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for stay in garden/park 626Building for stay in garden/park
627Building for play <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for play 627Building for play
628Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Bath house/seaside resort building?? 628Bath house/seaside resort building??
629Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other secondary dwelling purposes, see note 629Building for other secondary dwelling purposes, see note
630Storehouse for residences within public administration, church and armed forces <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Storehouse for residences within public administration, church and armed forces 630Storehouse for residences within public administration, church and armed forces
631Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 631Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
632Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of milk and dairy products 632Building for storage of milk and dairy products
633Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storing of potatoes, root vegetables 633Building for storing of potatoes, root vegetables
634Building for storage of water <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of water 634Building for storage of water
635Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of various foodstuffs 635Building for storage of various foodstuffs
636Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for for supply of fuel and equipment 636Building for for supply of fuel and equipment
639Building for other supplies, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other supplies, see note 639Building for other supplies, see note
640Building for general storage purposes within public administration, church, armed forces <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for general storage purposes within public administration, church, armed forces 640Building for general storage purposes within public administration, church, armed forces
641Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 641Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
642Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of boats and boat gear 642Building for storage of boats and boat gear
643Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 643Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
644Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 644Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
645Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage of fuel for own use or sales 645Building for storage of fuel for own use or sales
649Building for other storage purpose, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other storage purpose, see note 649Building for other storage purpose, see note
650Building for livestock within public administration, church and armed forces <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for livestock within public administration, church and armed forces 650Building for livestock within public administration, church and armed forces
651Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 651Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
652Building for horse <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for horse 652Building for horse
653Building for cattle <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for cattle 653Building for cattle
654Building for sheep and goats <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for sheep and goats 654Building for sheep and goats
655Building for pigs <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for pigs 655Building for pigs
656Building for poultry <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for poultry 656Building for poultry
657Building for fur-bearing animals <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for fur-bearing animals 657Building for fur-bearing animals
658Building for dog <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for dog 658Building for dog
659Building for other livestock, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other livestock, see note 659Building for other livestock, see note
660Building for governmental, county municipal and municipal administration, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for governmental, county municipal and municipal administration, etc. 660Building for governmental, county municipal and municipal administration, etc.
661Building for the King, the Government, the Storting (Norwegian Parliament) and the Supreme Court <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for the King, the Government, the Storting (Norwegian parliament) and the Supreme Court 661Building for the King, the Government, the Storting (Norwegian Parliament) and the Supreme Court
662Building for county municipal and municipal management <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for county municipal and municipal administration 662Building for county municipal and municipal management
663Building for public entertaining <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for public entertaining 663Building for public entertaining
664Building for police and judicial system <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for police and judicial system 664Building for police and judicial system
669Building for other types of public administration, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other types of public administration, see note 669Building for other types of public administration, see note
670Building for ecclesiastical/religious purposes <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for ecclesiastical/religious purposes 670Building for ecclesiastical/religious purposes
671Church <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Church 671Church
672Chapel <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Chapel 672Chapel
673Parish house <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Parish house 673Parish house
674Chapel <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Chapel 674Chapel
675Bier house <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Bier house 675Bier house
676Crematorium, funeral chapel <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Crematorium, funeral chapel 676Crematorium, funeral chapel
677Congregational hall <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Congregational hall 677Congregational hall
679Building for other ecclesiastical/religious purposes, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other ecclesiastical/religious purposes, see note 679Building for other ecclesiastical/religious purposes, see note
680Building for military purposes (not classified) <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for military purposes (not classified) 680Building for military purposes (not classified)
681Building for military administration and quartering purposes <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for military administration and quartering purposes 681Building for military administration and quartering purposes
682Building for welfare purposes, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for welfare purposes, etc. 682Building for welfare purposes, etc.
683Building for security, instruction, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for security, instruction, etc. 683Building for security, instruction, etc.
684Building for medical service purposes <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for medical service purposes 684Building for medical service purposes
685Building for storage and maintenance of material, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for storage and maintenance of material, etc. 685Building for storage and maintenance of material, etc.
686Building for health service <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for health service 686Building for health service
687Building for observation, firing, etc. <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for observation, firing, etc. 687Building for observation, firing, etc.
689Building for other military purposes, see note <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other military purposes, see note 689Building for other military purposes, see note
690Building for other purposes within public administration, church and armed forces <undefined> Building for public administration, church and armed forces. Building for other purposes within public administration, church and armed forces 690Building for other purposes within public administration, church and armed forces
700Building for education, research, sports and other cultural purposes <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes 700Building for education, research, sports and other cultural purposes
710Residence in connection with education, research, sports, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Residence in connection with education, research, sports, etc. 710Residence in connection with education, research, sports, etc.
711Single-family residence <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Single-family residence 711Single-family residence
712Two-family or multi-family residence of the villa type <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Two-family or multi-family residence of the villa type 712Two-family or multi-family residence of the villa type
713Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Semi-detached multi-family residence 713Semi-detached multi-family residence
714Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Four-family residence, vertically/horizontally divided 714Four-family residence, vertically/horizontally divided
715Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 715Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
716Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Multi-family residence (block of flats) 716Multi-family residence (block of flats)
717Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 717Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
718Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Multi-family residence (terrace house) 718Multi-family residence (terrace house)
719Building for other types of dwelling, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other types of dwelling, see note 719Building for other types of dwelling, see note
720Building for secondary dwelling purposes in connection with education research, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for secondary dwelling purposes in connection with education research, etc. 720Building for secondary dwelling purposes in connection with education research, etc.
721Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 721Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
722Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for drying of threshed grain and malt 722Building for drying of threshed grain and malt
723Building for joint functions, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for joint functions, etc. 723Building for joint functions, etc.
724Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for bath/personal hygiene 724Building for bath/personal hygiene
725Building for privy function <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for privy function 725Building for privy function
726Building for stay in garden/park <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for stay in garden/park 726Building for stay in garden/park
727Building for play <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for play 727Building for play
728Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Bath house/seaside resort building?? 728Bath house/seaside resort building??
729Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other secondary dwelling purposes, see note 729Building for other secondary dwelling purposes, see note
730Storehouse for residences within education, research, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Storehouse for residences within education, research, etc. 730Storehouse for residences within education, research, etc.
731Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 731Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
732Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of milk and dairy products 732Building for storage of milk and dairy products
733Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storing of potatoes, root vegetables 733Building for storing of potatoes, root vegetables
734Building for storage of water <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of water 734Building for storage of water
735Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of various foodstuffs 735Building for storage of various foodstuffs
736Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for for supply of fuel and equipment 736Building for for supply of fuel and equipment
739Building for other supplies, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other supplies, see note 739Building for other supplies, see note
740Building for general storage purposes within education, research, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for general storage purposes within education, research, etc. 740Building for general storage purposes within education, research, etc.
741Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 741Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
742Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of boats and boat gear 742Building for storage of boats and boat gear
743Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 743Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
744Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 744Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
745Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for storage of fuel for own use or sales 745Building for storage of fuel for own use or sales
749Building for other storage purpose, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other storage purpose, see note 749Building for other storage purpose, see note
750Building for livestock within education, research, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for livestock within education, research, etc. 750Building for livestock within education, research, etc.
751Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 751Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
752Building for horse <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for horse 752Building for horse
753Building for cattle <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for cattle 753Building for cattle
754Building for sheep and goats <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for sheep and goats 754Building for sheep and goats
755Building for pigs <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for pigs 755Building for pigs
756Building for poultry <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for poultry 756Building for poultry
757Building for fur-bearing animals <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for fur-bearing animals 757Building for fur-bearing animals
758Building for dog <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for dog 758Building for dog
759Building for other livestock, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other livestock, see note 759Building for other livestock, see note
760Building for education and research <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for education and research 760Building for education and research
761Building for non-differentiated primary school <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for non-differentiated primary school 761Building for non-differentiated primary school
762Building for primary school <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for primary school 762Building for primary school
763Building for lower secondary school <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for lower secondary school 763Building for lower secondary school
764Building for high school <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for high school 764Building for high school
765Building for vocational school <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for vocational school 765Building for vocational school
766Building for non-degree granting college <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for non-degree granting college 766Building for non-degree granting college
767Building for university, college, district college, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for university, college, district college, etc. 767Building for university, college, district college, etc.
768Building for special research purposes <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for special research purposes 768Building for special research purposes
769Building for other educational and research purposes, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other educational and research purposes, see note 769Building for other educational and research purposes, see note
770Building for general cultural purposes <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for general cultural purposes 770Building for general cultural purposes
771Culture centre <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Culture centre 771Culture centre
772Community centre <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Community centre 772Community centre
773Common house??, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Common house??, etc. 773Common house??, etc.
774Banqueting rooms <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Banqueting rooms 774Banqueting rooms
775 Public building (Civic centre??), etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Public building (Civic centre??), etc. 775 Public building (Civic centre??), etc.
776Club house, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Club house, etc. 776Club house, etc.
777Lodge house/club house?? <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Lodge house 777Lodge house/club house??
778 Student association <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Student association 778 Student association
779Building for other general cultural purposes, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other general cultural purposes, see note 779Building for other general cultural purposes, see note
780Building for special cultural purposes <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for special cultural purposes 780Building for special cultural purposes
781Archives, library, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Archives, library, etc. 781Archives, library, etc.
782Museum, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Museum, etc. 782Museum, etc.
783Theatre, cinema, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Theatre, cinema, etc. 783Theatre, cinema, etc.
784Concert hall, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Concert hall, etc. 784Concert hall, etc.
785Broadcasting house/television house <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Broadcasting house/television house 785Broadcasting house/television house
786Art studio, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Art studio, etc. 786Art studio, etc.
787Grandstand/sports facility <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Grandstand/sports facility 787Grandstand/sports facility
788Sports hall, etc. <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Sports hall, etc. 788Sports hall, etc.
789Building for other special cultural purposes, see note <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other special cultural purposes, see note 789Building for other special cultural purposes, see note
790Building for other purposes in connection with education, research, sports, culture <undefined> Building for education, research, sports and other cultural purposes. Building for other purposes in connection with education, research, sports, culture 790Building for other purposes in connection with education, research, sports, culture
800Building for communication/transport purposes <undefined> Building for communication/transport purposes 800Building for communication/transport purposes
810Residence in connection with transport purposes <undefined> Building for communication/transport purposes. Residence in connection with transport purposes 810Residence in connection with transport purposes
811Single-family residence <undefined> Building for communication/transport purposes. Single-family residence 811Single-family residence
812Two-family or multi-family residence of the villa type <undefined> Building for communication/transport purposes. Two-family or multi-family residence of the villa type 812Two-family or multi-family residence of the villa type
813Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for communication/transport purposes. Semi-detached multi-family residence 813Semi-detached multi-family residence
814Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for communication/transport purposes. Four-family residence, vertically/horizontally divided 814Four-family residence, vertically/horizontally divided
815Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for communication/transport purposes. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 815Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
816Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for communication/transport purposes. Multi-family residence (block of flats) 816Multi-family residence (block of flats)
817Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for communication/transport purposes. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 817Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
818Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for communication/transport purposes. Multi-family residence (terrace house) 818Multi-family residence (terrace house)
819Building for other types of dwelling, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other types of dwelling, see note 819Building for other types of dwelling, see note
820Building for secondary dwelling purposes in connection with transport/communication purposes <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for secondary dwelling purposes in connection with transport/communication purposes 820Building for secondary dwelling purposes in connection with transport/communication purposes
821Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 821Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
822Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for drying of threshed and grain and malt 822Building for drying of threshed grain and malt
823Building for joint functions, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for joint functions, etc. 823Building for joint functions, etc.
824Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for bath/personal hygiene 824Building for bath/personal hygiene
825Building for privy function <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for privy function 825Building for privy function
826Building for stay in garden/park <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for stay in garden/park 826Building for stay in garden/park
827Building for play <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for play 827Building for play
828Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for communication/transport purposes. Bath house/seaside resort building?? 828Bath house/seaside resort building??
829Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other secondary dwelling purposes, see note 829Building for other secondary dwelling purposes, see note
830Storehouse for residences in connection with transport/communication <undefined> Building for communication/transport purposes. Storehouse for residences in connection with transport/communication 830Storehouse for residences in connection with transport/communication
831Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 831Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
832Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of milk and dairy products 832Building for storage of milk and dairy products
833Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storing of potatoes, root vegetables 833Building for storing of potatoes, root vegetables
834Building for storage of water <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of water 834Building for storage of water
835Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of various foodstuffs 835Building for storage of various foodstuffs
836Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for for supply of fuel and equipment 836Building for for supply of fuel and equipment
839Building for other supplies, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other supplies, see note 839Building for other supplies, see note
840Building for general storage purposes within transport <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for general storage purposes within transport 840Building for general storage purposes within transport
841Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 841Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
842Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of boats and boat gear 842Building for storage of boats and boat gear
843Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 843Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
844Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 844Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
845Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for storage of fuel for own use or sales 845Building for storage of fuel for own use or sales
849Building for other general storage purposes, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other general storage purposes, see note 849Building for other general storage purposes, see note
850Building for livestock in connection with transport <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for livestock in connection with transport 850Building for livestock in connection with transport
851Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 851Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
852Building for horse <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for horse 852Building for horse
853Building for cattle <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for cattle 853Building for cattle
854Building for sheep and goats <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for sheep and goats 854Building for sheep and goats
855Building for pigs <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for pigs 855Building for pigs
856Building for poultry <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for poultry 856Building for poultry
857Building for fur-bearing animals <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for fur-bearing animals 857Building for fur-bearing animals
858Building for dog <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for dog 858Building for dog
859Building for other livestock,, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other livestock,, see note 859Building for other livestock,, see note
860Building for road traffic purposes <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for road traffic purposes 860Building for road traffic purposes
861Coach station, bus terminal, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Coach station, bus terminal, etc. 861Coach station, bus terminal, etc.
862Storage of goods, warehouse, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Storage of goods, warehouse, etc. 862Storage of goods, warehouse, etc.
863Bus garage, workshop <undefined> Building for communication/transport purposes. Bus garage, workshop 863Bus garage, workshop
865Covered waiting area/stop <undefined> Building for communication/transport purposes. Covered waiting area/stop 865Covered waiting area/stop
866Common garage, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Common garage, etc. 866Common garage, etc.
867Parking garage <undefined> Building for communication/transport purposes. Parking garage 867Parking garage
869Building for other road traffic purposes, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other road traffic purposes, see note 869Building for other road traffic purposes, see note
870Building for railroad traffic <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for railroad traffic 870Building for railroad traffic
871Station building (Norwegian State Railways, etc.) <undefined> Building for communication/transport purposes. Station building (Norwegian State Railways, etc.) 871Station building (Norwegian State Railways, etc.)
872Storage of goods, warehouse, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Storage of goods, warehouse, etc. 872Storage of goods, warehouse, etc.
873Vognhall, locomotive hall, train workshop, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Car barn, engine shed, railway shop, etc. 873Vognhall, locomotive hall, train workshop, etc.
874Control tower, alarm installation, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Control tower, alarm installation, etc. 874Control tower, alarm installation, etc.
875Covered waiting area/stop <undefined> Building for communication/transport purposes. Covered waiting area/stop 875Covered waiting area/stop
878Warehouse <undefined> Building for communication/transport purposes. Warehouse 878Warehouse
879Building for other purposes within railroad vehicle traffic, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other purposes within railroad vehicle traffic, see note 879Building for other purposes within railroad vehicle traffic, see note
880Building for ships traffic purposes <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for ships traffic purposes 880Building for ships traffic purposes
881Building for handling of boat traffic/ships traffic <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for handling of boat traffic/ships traffic 881Building for handling of boat traffic/ships traffic
882Storage of goods, warehouse <undefined> Building for communication/transport purposes. Storage of goods, warehouse 882Storage of goods, warehouse
883Workshop, boat yard <undefined> Building for communication/transport purposes. Workshop, boat yard 883Workshop, boat yard
884Lighthouse, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Lighthouse, etc. 884Lighthouse, etc.
889Building for other ships traffic purposes, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other ships traffic purposes, see note 889Building for other ships traffic purposes, see note
890Building for other communication/transport purposes <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other communication/transport purposes 890Building for other communication/transport purposes
891Building for handling of air traffic <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for handling of air traffic 891Building for handling of air traffic
892Storage of goods, warehouse <undefined> Building for communication/transport purposes. Storage of goods, warehouse 892Storage of goods, warehouse
893Aircraft hangar, workshop <undefined> Building for communication/transport purposes. Aircraft hangar, workshop 893Aircraft hangar, workshop
894Building in connection with aircraft surveillance??, etc. <undefined> Building for communication/transport purposes. Building in connection with aircraft surveillance??, etc. 894Building in connection with aircraft surveillance??, etc.
899Building for other purposes within transport/communications, see note <undefined> Building for communication/transport purposes. Building for other purposes within transport/communications, see note 899Building for other purposes within transport/communications, see note
900Building for public services and social purposes <undefined> Building for public services and social purposes 900Building for public services and social purposes
910Residence in connection with public services and social purposes <undefined> Building for public service and social purposes. Residence in connection with public services and social purposes 910Residence in connection with public services and social purposes
911Single-family residence <undefined> Building for public services and social purposes. Single-family residence 911Single-family residence
912Two-family or multi-family residence, villa type <undefined> Building for public services and social purposes. Two-family or multi-family residence, villa type 912Two-family or multi-family residence, villa type
913Semi-detached multi-family residence <undefined> Building for public services and social purposes. Semi-detached multi-family residence 913Semi-detached multi-family residence
914Four-family residence, vertically/horizontally divided <undefined> Building for public services and social purposes. Four-family residence, vertically/horizontally divided 914Four-family residence, vertically/horizontally divided
915Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) <undefined> Building for public services and social purposes. Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.) 915Multi-family residence (dormitory/barracks, etc.)
916Multi-family residence (block of flats) <undefined> Building for public services and social purposes. Multi-family residence (block of flats) 916Multi-family residence (block of flats)
917Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) <undefined> Building for public services and social purposes. Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys) 917Multi-family residence (high-rise building of more than 4 storeys)
918Multi-family residence (terrace house) <undefined> Building for public services and social purposes. Multi-family residence (terrace house) 918Multi-family residence (terrace house)
919Building for other types of dwelling, see note <undefined> Building for public services and social purposes. Building for other types of dwelling, see note 919Building for other types of dwelling, see note
920Building for secondary dwelling purposes in connection with public services, etc. <undefined> Building for public services and social purposes. Building for secondary dwelling purposes in connection with public services, etc. 920Building for secondary dwelling purposes in connection with public services, etc.
921Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. <undefined> Building for public services and social purposes. Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc. 921Building for heavy cooking, slaughtering, baking, washing, etc.
922Building for drying of threshed grain and malt <undefined> Building for public services and social purposes. Building for drying of threshed grain and malt 922Building for drying of threshed grain and malt
923Building for joint functions, etc. <undefined> Building for public services and social purposes. Building for joint functions, etc. 923Building for joint functions, etc.
924Building for bath/personal hygiene <undefined> Building for public services and social purposes. Building for bath/personal hygiene 924Building for bath/personal hygiene
925Building for privy function <undefined> Building for public services and social purposes. Building for privy function 925Building for privy function
926Building for stay in garden/park <undefined> Building for public services and social purposes. Building for stay in garden/park 926Building for stay in garden/park
927Building for play <undefined> Building for public services and social purposes. Building for play 927Building for play
928Bath house/seaside resort building?? <undefined> Building for public services and social purposes. Bath house/seaside resort building?? 928Bath house/seaside resort building??
929Building for other secondary dwelling purposes, see note <undefined> Building for public services and social purposes. Building for other secondary dwelling purposes, see note 929Building for other secondary dwelling purposes, see note
930Storehouse for residences within public services, etc. <undefined> Building for public services and social purposes. Storehouse for residences within public services, etc. 930Storehouse for residences within public services, etc.
931Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc. 931Building for storage of meat, fish, threshed grain, flour, linen, clothing, etc.
932Building for storage of milk and dairy products <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storage of milk and dairy products 932Building for storage of milk and dairy products
933Building for storing of potatoes, root vegetables <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storing of potatoes, root vegetables 933Building for storing of potatoes, root vegetables
934Building for storage of water <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storage of water 934Building for storage of water
935Building for storage of various foodstuffs <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storage of various foodstuffs 935Building for storage of various foodstuffs
936Building for for supply of fuel and equipment <undefined> Building for public services and social purposes. Building for for supply of fuel and equipment 936Building for for supply of fuel and equipment
939Building for other supplies, see note <undefined> Building for public services and social purposes. Building for other supplies, see note 939Building for other supplies, see note
940Building for general storage purposes within public services, etc. <undefined> Building for public services and social purposes. Building for general storage purposes within public services, etc. 940Building for general storage purposes within public services, etc.
941Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment <undefined> Building for public service and social purposes. Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment 941Building for storage of vehicles, machinery, tools and equipment
942Building for storage of boats and boat gear <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storage of boats and boat gear 942Building for storage of boats and boat gear
943Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) <undefined> Building for public services and social purposes. Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier) 943Building for storage of equipment in connection with fishing/fish farming (in connection with pier)
944Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) <undefined> Building for public service and social purposes. Building for storage of ice (for refrigeration, etc.) 944Building for storage of ice (for refrigeration, etc.)
945Building for storage of fuel for own use or sales <undefined> Building for public service and social purposes. Building for storage of fuel for own use or sales 945Building for storage of fuel for own use or sales
949Building for other storage purpose, see note <undefined> Building for public service and social purposes. Building for other storage purpose, see note 949Building for other storage purpose, see note
950Building for livestock in connection with public services and social purposes <undefined> Building for public service and social purposes. Building for livestock in connection with public services and social purposes 950Building for livestock in connection with public services and social purposes
951Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof <undefined> Building for public service and social purposes. Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof 951Building for several types of animals, feedstock, tools, etc. under one roof
952Building for horse <undefined> Building for public service and social purposes. Building for horse 952Building for horse
953Building for cattle <undefined> Building for public service and social purposes. Building for cattle 953Building for cattle
954Building for sheep and goats <undefined> Building for public service and social purposes. Building for sheep and goats 954Building for sheep and goats
955Building for pigs <undefined> Building for public service and social purposes. Building for pigs 955Building for pigs
956Building for poultry <undefined> Building for public service and social purposes. Building for poultry 956Building for poultry
957Building for fur-bearing animals <undefined> Building for public service and social purposes. Building for fur-bearing animals 957Building for fur-bearing animals
958Building for dog <undefined> Building for public service and social purposes. Building for dog 958Building for dog
959Building for other livestock, see note <undefined> Building for public service and social purposes. Building for other livestock, see note 959Building for other livestock, see note
960Building for governmental services <undefined> Building for public service and social purposes. Building for governmental services 960Building for governmental services
961Building for the postal services <undefined> Building for public service and social purposes. Building for the postal services 961Building for the postal services
962Building for televerket <undefined> Building for public services and social purposes. Building for the telecommunications company 962Building for televerket
963Building for the customs service <undefined> Building for public service and social purposes. Building for the customs service 963Building for the customs service
964Building for weather service <undefined> Building for public service and social purposes. Building for weather service 964Building for weather service
969Building for other governmental services , see note <undefined> Building for public service and social purposes. Building for other governmental services , see note 969Building for other governmental services , see note
970Building for county municipal, regional and municipal services <undefined> Building for public service and social purposes. Building for county municipal, regional and municipal services 970Building for county municipal, regional and municipal services
971Building for road maintenance <undefined> Building for public service and social purposes. Building for road maintenance 971Building for road maintenance
972Building for power supply <undefined> Building for public service and social purposes. Building for power supply 972Building for power supply
973Building for water supply <undefined> Building for public service and social purposes. Building for water supply 973Building for water supply
974Building for cleaning of drain water <undefined> Building for public service and social purposes. Building for cleaning of drain water 974Building for cleaning of drain water
975Building for waste treatment <undefined> Building for public service and social purposes. Building for waste treatment 975Building for waste treatment
976Building for fire station, etc. <undefined> Building for public service and social purposes. Building for fire station, etc. 976Building for fire station, etc.
979Building for governmental services, see note <undefined> Building for public service and social purposes. Building for governmental services, see note 979Building for governmental services, see note
980Building for social purposes (health and nursing) <undefined> Building for public service and social purposes. Building for social purposes (health and nursing) 980Building for social purposes (health and nursing)
981Maternity-home <undefined> Building for public service and social purposes. Maternity-home 981Maternity-home
982Orphanage <undefined> Building for public service and social purposes. Orphanage 982Orphanage
983Children's institution <undefined> Building for public service and social purposes. Children's institution 983Children's institution
984Hospital <undefined> Building for public service and social purposes. Hospital 984Hospital
985Rest home <undefined> Building for public service and social purposes. Rest home 985Rest home
986Nursing home <undefined> Building for public service and social purposes. Nursing home 986Nursing home
987Retirement home <undefined> Building for public service and social purposes. Retirement home 987Retirement home
989Building for other social purposes, see note <undefined> Building for public service and social purposes. Building for other social purposes, see note 989Building for other social purposes, see note
990Building for other purposes within public services and social services <undefined> Building for public service and social purposes. Building for other purposes within public services and social services 990Building for other purposes within public services and social services

Vis SefrakFunksjonskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1