Plasstype PLASSTYPE

kodeliste

Kartverket Utkast

Angir om det er Grillplass, bålplass eller både og

Vis Plasstype i NVDB Datakatalog