BergartKjemiskSammensetning ChemicalCompositionOfRock

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

grovinndeling av bergarter basert på bergartenes kjemiske sammensetninger, og som har stor sammenheng med innholdet av SiO2 i bergarten
rough classification of rock types based on their chemical composition, closely connected to the content of Si02 in the rock
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sur Størkningsbergarter som inneholder mere enn 63 % SiO2 Sur
Intermediær Størkningsbergarter som inneholder 52-63 % SiO2 Intermediær
Basisk Størkningsbergarter som inneholder 45-52 % SiO2 Basisk
Ultrabasisk Størkningsbergarter som inneholder < 45 % SiO2 Ultrabasisk
Salisk Normative silicium-aluminium-mineralene som f.eks. kvarts, feltspat, feltspatoider og korund. Eksempel: kvarts, feltspat, feltspatoider og korund. Salisk
Femisk Normative jern-, magnesium-, kalsium-mineraler som f.eks. pyroksen, olivin, magnetitt, ilmenitt og hematitt. Eksempel: Pyroksen, olivin, magnetitt, ilmenitt og hematitt Femisk
Verdi Navn Beskrivelse
Sur Størkningsbergarter som inneholder mere enn 63 % SiO2
Intermediær Størkningsbergarter som inneholder 52-63 % SiO2
Basisk Størkningsbergarter som inneholder 45-52 % SiO2
Ultrabasisk Størkningsbergarter som inneholder < 45 % SiO2
Salisk Normative silicium-aluminium-mineralene som f.eks. kvarts, feltspat, feltspatoider og korund. Eksempel: kvarts, feltspat, feltspatoider og korund.
Femisk Normative jern-, magnesium-, kalsium-mineraler som f.eks. pyroksen, olivin, magnetitt, ilmenitt og hematitt. Eksempel: Pyroksen, olivin, magnetitt, ilmenitt og hematitt
Name Type Description Code value
Acidic <undefined> Magmatic rock containing more than 63% SiO2 Acidic
Intermediate <undefined> Magmatic rock containing 52-63% SiO2. Intermediate
Basic <undefined> Magmatic rock containing 45-52% SiO2 Basic
Ultrabasic <undefined> Magmatic rock containing < 45% SiO2 Ultrabasic
Salic <undefined> Said about magmatic rocks where normative silicon and aluminium-rich minerals such as quartz, feldspar, feldspatoids and corundum dominate Salic
Femic <undefined> Said about magmatic rocks where normative iron, magnesium and calcium-rich minerals such as pyroxene, olivine, magnetite, ilmenite and hematite dominate Femic

Vis BergartKjemiskSammensetning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1