Kartleggingsområdekant

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

avgrensningslinje for et kartleggingsområde som dekker et nærmere angitt geografisk område.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis Kartleggingsområdekant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Kartleggingsområde områdekant Kartleggingsområdekant 1..*