KulturminneDateringInfo KM_DAT_INFO

datatype

Riksantikvaren Gyldig

tidsangivelse av sefrakobjektets byggeår , tilbyggingsår, flytting samt eventuelt når objektet er revet eller brent, innen kvart århundre
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
sefrakTiltak hendelser i et sefrakobjekts livsløp SefrakTiltak (kodeliste) 0..1
tidsangivelse tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre Tidsangivelse (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SEFRAK_TILTAK SefrakTiltak 1 0..1
TIDSANGIVELSE Tidsangivelse 3 0..1
Name Type English Description
sefrakTiltak SefrakTiltak ?? sefrakMeasure / sefrakInitiative incidents in the lifetime of a sefrak object
tidsangivelse Tidsangivelse indicationOfTime time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century

Vis KulturminneDateringInfo i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SefrakTiltak 0 ..1
Tidsangivelse 0 ..1