Tidsangivelse IndicationOfTime TIDSANGIVELSE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

tidskode for sefrakobjektet, innen kvart århundre
time code for the Sefrak object, to the nearest quarter century Note: Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke oppgitt 000
Middelalder Middelalder, dvs før 1537 050
Mellom årene 1537-1599 150
Mellom årene 1537-1549 152
Mellom årene 1550-1574 153
Mellom årene 1575-1599 154
Mellom årene 1600-1699 160
Mellom årene 1600-1624 161
Mellom årene 1625-1649 162
Mellom årene 1650-1674 163
Mellom årene 1675-1699 164
Mellom årene 1700-1799 170
Mellom årene 1700-1724 171
Mellom årene 1725-1749 172
Mellom årene 1750-1774 173
Mellom årene 1775-1799 174
Mellom årene 1800-1899 180
Mellom årene 1800-1824 181
Mellom årene 1825-1849 182
Mellom årene 1850-1874 183
Mellom årene 1875-1899 184
Mellom årene 1900-1999 190
Mellom årene 1900-1924 191
Mellom årene 1925-1949 192
Mellom årene 1950-1974 193
Mellom årene 1975-1999 194
Mellom årene 2000-2099 200
Mellom årene 2000-2024 201
Verdi Navn Beskrivelse
1 Ikke oppgitt
50 Middelalder Middelalder, dvs før 1537
150 Mellom årene 1537-1599
152 Mellom årene 1537-1549
153 Mellom årene 1550-1574
154 Mellom årene 1575-1599
160 Mellom årene 1600-1699
161 Mellom årene 1600-1624
162 Mellom årene 1625-1649
163 Mellom årene 1650-1674
164 Mellom årene 1675-1699
170 Mellom årene 1700-1799
171 Mellom årene 1700-1724
172 Mellom årene 1725-1749
173 Mellom årene 1750-1774
174 Mellom årene 1775-1799
180 Mellom årene 1800-1899
181 Mellom årene 1800-1824
182 Mellom årene 1825-1849
183 Mellom årene 1850-1874
184 Mellom årene 1875-1899
190 Mellom årene 1900-1999
191 Mellom årene 1900-1924
192 Mellom årene 1925-1949
193 Mellom årene 1950-1974
194 Mellom årene 1975-1999
200 Mellom årene 2000-2099
201 Mellom årene 2000-2024
Name Type Description Code value
Not stated <undefined> Not stated
The Middle Ages <undefined> The Middele Ages, i.e. before 1537 The Middle Ages
Between years 1537-1599 <undefined> Between years 1537-1599
Between years 1537-1549 <undefined> Between years 1537-1549
Between years 1550-1574 <undefined> Between years 1550-1574
Between years 1575-1599 <undefined> Between years 1575-1599
Between years 1600-1699 <undefined> Between years 1600-1699
Between years 1600-1624 <undefined> Between years 1600-1624
Between years 1625-1649 <undefined> Between years 1625-1649
Between years 1650-1674 <undefined> Between years 1650-1674
Between years 1675-1699 <undefined> Between years 1675-1699
Between years 1700-1799 <undefined> Between years 1700-1799
Between years 1700-1724 <undefined> Between years 1700-1724
Between years 1725-1749 <undefined> Between years 1725-1749
Between years 1750-1774 <undefined> Between years 1750-1774
Between years 1775-1799 <undefined> Between years 1775-1799
Between years 1800-1899 <undefined> Between years 1800-1899
Between years 1800-1824 <undefined> Between years 1800-1824
Between years 1825-1849 <undefined> Between years 1825-1849
Between years 1850-1874 <undefined> Between years 1850-1874
Between years 1875-1899 <undefined> Between years 1875-1899
Between years 1900-1999 <undefined> Between years 1900-1999
Between years 1900-1924 <undefined> Between years 1900-1924
Between years 1925-1949 <undefined> Between years 1925-1949
Between years 1950-1974 <undefined> Between years 1950-1974
Between years 1975-1999 <undefined> Between years 1975-1999
Between years 2000-2099 <undefined> Between years 2000-2099
Between years 2000-2024 <undefined> Between years 2000-2024

Vis Tidsangivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1