SefrakTiltak SefrakMeasure SEFRAK_TILTAK

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hendelser i et sefrakobjekts livsløp
incidents in the lifetime of a Sefrak object
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Byggetid sefrakobjektets byggeår, innen kvart århundre Merknad: Rubrikk nr 28 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 1
Tilbyggingstid angivelse av tidfesting for tilbygging/ombygging Merknad: Rubrikk nr 29 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 2
Flyttingstid angivelse av tidfesting for flytting Merknad: Rubrikk nr 30 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 3
RevetBrent angivelse av tidfesting for når objektet er revet/brent eller falt i ruin, innen kvart århundre Merknad: Rubrikk nr 31 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Byggetid sefrakobjektets byggeår, innen kvart århundre Merknad: Rubrikk nr 28 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
2 Tilbyggingstid angivelse av tidfesting for tilbygging/ombygging Merknad: Rubrikk nr 29 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
3 Flyttingstid angivelse av tidfesting for flytting Merknad: Rubrikk nr 30 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
4 RevetBrent angivelse av tidfesting for når objektet er revet/brent eller falt i ruin, innen kvart århundre Merknad: Rubrikk nr 31 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker.
Name Type Description Code value
Byggetid <undefined>
Tilbyggingstid <undefined>
Flyttingstid <undefined>
RevetBrent <undefined>

Vis SefrakTiltak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1