KunstUtsmykking

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeKunstUtsmykking (kodeliste) 0..1
navnPåKunstner Angir navn på kunstner. Character 0..1
tittel Angir tittel på kunst/utsmykking. Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking (kodeliste) 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierKunstUtsmykking (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
TypeKunstUtsmykking 0..1
Character 0..1
Character 0..1
VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking 0..1
EierKunstUtsmykking 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
type TypeKunstUtsmykking
navnPåKunstner Character
tittel Character
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking
eier EierKunstUtsmykking

Vis KunstUtsmykking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeKunstUtsmykking 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking 0 ..1
EierKunstUtsmykking 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KunstUtsmykking supertype GatemoeblerElement
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0