EierKunstUtsmykking

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen 8209
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier 18591
Fylkeskommune Fylkeskommune 10701
Kommune Kommune 8235
Privat Privat 8261
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). 17599
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart

Vis EierKunstUtsmykking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1