TypeKunstUtsmykking

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Skulptur Skulptur 2489
Veggbilde Veggbilde 2490
Mosaikk Mosaikk 2491
Byggverk Byggverk: Spesielle byggverk f.eks utsiktstårn i tilknytning til rasteplasser 16795
Annen type Annen type: Kunstverket passer ikke inn i noen av de øvrige typene. Gi beskrivelse i feltet "Tilleggsinformajson" 17856
Verdi Navn Beskrivelse
Skulptur Skulptur
Veggbilde Veggbilde
Mosaikk Mosaikk
Byggverk Byggverk: Spesielle byggverk f.eks utsiktstårn i tilknytning til rasteplasser
Annen type Annen type: Kunstverket passer ikke inn i noen av de øvrige typene. Gi beskrivelse i feltet "Tilleggsinformajson"
Name Description Code value
Skulptur
Veggbilde
Mosaikk
Byggverk
Annen type

Vis TypeKunstUtsmykking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1