Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi 56
Verdi Navn Beskrivelse
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
Name Type Description Code value
Digitised on screen from scanned photographic combination <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1