BergartTekstur RockTypeTexture

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

uttrykk brukt om bergartsstruktur (kornstørrelse, kornform og arrangement) slik som den sees under et mikroskop
phrase used about the structure of a rock type (grain size, grain shape and arrangement) as seen under a microscope
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Granulær Granulær
Porfyrisk Porfyrisk
Felsittisk Felsittisk
Ofittisk Ofittisk
Kataklastisk Kataklastisk
Jevnkornet Jevnkornet
Ujevnkornet Ujevnkornet
Svakt orientert Svakt orientert
Båndet Båndet
Sliret Sliret
Verdi Navn Beskrivelse
Granulær
Porfyrisk
Felsittisk
Ofittisk
Kataklastisk
Jevnkornet
Ujevnkornet
Svakt orientert
Båndet
Sliret
Name Type Description Code value
Granular <undefined> Granular
Porphyritic <undefined> Porphyritic
Felsitic <undefined> Felsitic
Ophitic <undefined> Ophitic
Cataclastic <undefined> Cataclastic
Equigranular, idioblastic <undefined> Equigranular, idioblastic
Heteroblastic <undefined> Heteroblastic
Weak orientation <undefined> Weak orientation
Banded <undefined> Banded
Schliered <undefined> Schliered

Vis BergartTekstur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1