Sykkelparkering

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallSyklerTotalt Angir hvor mange sykler det er plass til totalt. Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierSykkelparkering (kodeliste) 0..1
sykkelstativ Angir om det er sykkelstativ på sykkelparkeringen. Sykkelstativ (kodeliste) 0..1
takoverbygg Angir om det er takoverbygg over hele eller deler av sykkelparkeringen. Takoverbygg (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. VedlikeholdsansvarligSykkelparkering (kodeliste) 0..1
GatemoeblerElement
etableringsår Integer 0..1
leverandør Character 0..1
produktnavn Character 0..1
produsent Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
VU053PhysicalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 0..1
EierSykkelparkering 0..1
Sykkelstativ 0..1
Takoverbygg 0..1
VedlikeholdsansvarligSykkelparkering 0..1
Name Type English Description
etableringsår Integer
leverandør Character
produktnavn Character
produsent Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tilleggsinformasjon Character
antallSyklerTotalt Integer
eier EierSykkelparkering
sykkelstativ Sykkelstativ
takoverbygg Takoverbygg
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSykkelparkering

Vis Sykkelparkering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
EierSykkelparkering 0 ..1
Sykkelstativ 0 ..1
Takoverbygg 0 ..1
VedlikeholdsansvarligSykkelparkering 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Sykkelparkering supertype GatemoeblerElement