Takoverbygg

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er takoverbygg over hele eller deler av sykkelparkeringen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 16059
Nei Nei 16060
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Takoverbygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1