Sykkelstativ

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er sykkelstativ på sykkelparkeringen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 4658
Nei Nei 4659
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Sykkelstativ i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1