Forvalterinformasjon FORVALTERINFORMASJON

datatype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Utkast

informasjon for å komme i kontakt med kirkens forvalter
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
orgNummerForvalter organisasjonsnummer til forvalter av kirkebygget Integer 0..1
forvalternavn navn til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
telefonnummer telefonnummer til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
internettAdresse e-postadresse til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ORG_NUMMER_FORVALTER Integer 9 0..1
FORVALTERNAVN CharacterString 100 0..1
TELEFONNUMMER CharacterString 15 0..1
INTERNETTADRESSE CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
orgNummerForvalter Integer
forvalternavn CharacterString
telefonnummer CharacterString
internettAdresse CharacterString

Vis Forvalterinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1