Akvakulturgrense AquacultureBoundary

objekttype

Fiskeridirektoratet Gyldig

avgrensning av anlegg eller område for oppdrett av fisk og skalldyr
delimitation of facility or area for farming fish and shellfish
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis Akvakulturgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon AkvakulturFlate akvakulturgrense Akvakulturgrense 0..*