Gravstørrelse GRAVSTØRRELSE

kodeliste

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

størrelse og form på graven
Navn Beskrivelse Kodeverdi
kistegravNyForm1997 Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene kistegravNyForm1997
kistegravGammelForm Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene kistegravGammelForm
urnegrav gravene skal være minst 2,25 m2, men kan ha ulik form Merknad: Omfatter også kistegraver som ikke oppfyller lovens krav til størrelse eller som av praktiske hensyn ikke kan benyttes til kistegravlegging. urnegrav
urnegravGammelForm graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m2 urnegravGammelForm
ukjent detaljer og størrelsen på gravene i feltet er ukjent ukjent
annen kistegrav som fraviker bestemmelsene i forskriften $12 1. ledd (barnegraver). Merknad: Det er åpnet opp for å søke om fravikelse av dimensjonskravene for kistegraver for å kunne anlegge egne felt for barnegraver annen
Verdi Navn Beskrivelse
kistegravNyForm1997 Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene
kistegravGammelForm Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene
urnegrav gravene skal være minst 2,25 m<sup>2</sup>, men kan ha ulik form Merknad: Omfatter også kistegraver som ikke oppfyller lovens krav til størrelse eller som av praktiske hensyn ikke kan benyttes til kistegravlegging.
urnegravGammelForm graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m<sup>2</sup>
ukjent detaljer og størrelsen på gravene i feltet er ukjent
annen <font color="#0f0f0f">kistegrav som fraviker bestemmelsene i forskriften $12 1. ledd (barnegraver).</font> <font color="#0f0f0f"> </font><font color="#0f0f0f">Merknad: </font><font color="#0f0f0f">Det er åpnet opp for å søke om fravikelse av dimensjonskravene for kistegraver for å kunne anlegge egne felt for barnegraver</font>
Name Description Code value
kistegravNyForm1997
kistegravGammelForm
urnegrav
urnegravGammelForm
ukjent
annen

Vis Gravstørrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1