Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk kistegravNyForm1997;Gravene skal være minst 1,5 x 3,0m og bør være homogene;kistegravNyForm1997;;; kistegravGammelForm ;Gravene skal være minst 1,2 x 2,4m og bør være homogene;kistegravGammelForm ;;; urnegrav;gravene skal være minst 2,25 m2, men kan ha ulik form Merknad: Omfatter også kistegraver som ikke oppfyller lovens krav til størrelse eller som av praktiske hensyn ikke kan benyttes til kistegravlegging.;urnegrav;;; urnegravGammelForm;graver som ikke tilfredsstiller kravet om minst 2,25 m2;urnegravGammelForm;;; ukjent;detaljer og størrelsen på gravene i feltet er ukjent;ukjent;;; annen;"kistegrav som fraviker bestemmelsene i forskriften $12 1. ledd (barnegraver). Merknad: Det er åpnet opp for å søke om fravikelse av dimensjonskravene for kistegraver for å kunne anlegge egne felt for barnegraver";annen;;;