Vertikalnivå VERTNIV

kodeliste

Statnett Ukjent

planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (sml. § 49)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Under grunnen (tunnel) 1
På grunnen/vannoverflate 2
Over grunnen (bru) 3
På bunnen (vann/sjø) 4
I vannsøylen 5
Verdi Navn Beskrivelse
Under grunnen (tunnel)
På grunnen/vannoverflate
Over grunnen (bru)
På bunnen (vann/sjø)
I vannsøylen
Name Type Description Code value
Under grunnen (tunnel) <undefined>
På grunnen/vannoverflate <undefined>
Over grunnen (bru) <undefined>
På bunnen (vann/sjø) <undefined>
I vannsøylen <undefined>

Vis Vertikalnivå i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1