Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Kystverket Gyldig

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument 10
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler 12
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 18
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument 20
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering 21
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium 30
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 36
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy 37
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 38
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium 40
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm 45
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm 46
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata 47
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto 49
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert 50
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi 56
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) 63
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering 64
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 65
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert 70
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon 78
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. 91
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. 92
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. 93
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. 94
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling) 96
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning 97
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler
Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak
Stereoinstrument Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Aerotriangulert Punkt beregnet ved aerotriangulering
Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium
Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly
Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium
Digitalisert på skjerm fra ortofoto Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata
Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto
Digitaliseringsbord: Kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt
Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan
Spesielle metoder Spesielle metoder, uspesifisert
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon
GNSS: Kodemåling, relative målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
GNSS: Kodemåling, enkle målinger Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
GNSS: Fasemåling, statisk måling Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.
GNSS: Fasemåling, andre metoder Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.
GNSS: Fasemåling RTK Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
GNSS: Fasemåling , float-løsning Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning
Ukjent målemetode Målemetode er ukjent
Name Type Description Code value
Measured in terrain <undefined> Measured in terrain
Total station <undefined> Total station
Theodolite with electronic rangefinder <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Taken from plan <undefined> Taken from plan
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Aerotriangulated <undefined> Point calculated by aerotriangulation Aerotriangulated
Scanned from map <undefined> Scanned from map
Airbourne laser scanner <undefined> Airbourne laser scanner
Bilbåren laser <undefined>
Lineær referanse <undefined>
Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitised from orthophoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitised on screen from satellite photo <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata <undefined>
Vektorisering av laserdata <undefined>
Digitised on dig.table from line-map <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitised on screen from scanned photographic combination <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Generated data (interpolation) <undefined> Generated data (interpolation)
Generated in terrain model <undefined> Generated in terrain model
Generated circular geometry <undefined> Generated circular geometry
Generalised <undefined> Generalised
Generated central point <undefined> Generated central point
Calculated <undefined> Calculated
Special methods <undefined> Special methods
Stipulated by court decision or royal decree <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
GPS code measurement, relatively measurements <undefined> GPS code measurement, relatively measurements
GPS code measurement, individual measurements <undefined> GPS code measurement, individual measurements
GPS phase measurement, static measurement <undefined> GPS phase measurement, static measurement
GPS phase measurement, other methods <undefined> GPS phase measurement, other methods
GPS phase measurement RTK <undefined> GPS phase measurement RTK
GPS phase measurement, float solution <undefined> GPS phase measurement, float solution
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1