SnøscooterløypeType SnowscooterTrailType SNØSCOOTERLØYPETYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i "Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"
various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the "Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses"
Navn Beskrivelse Kodeverdi
rekreasjonsløype åpne for allmennheten (i Nord-Troms og Finnmark) [§ 4 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag] rekreasjonsløype
isfiskeløype åpne for allmennheten [§ 8 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag] isfiskeløype
Nyttekjøring/transport åpne for nyttetransport [§§ 3 og 5 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt Motorferdsloven § 4] Merknad: all nyttekjøring skjer ikke langs fastsatte løyper, det er bare hvis det passer sånn at samme løype/løypespor brukes regelmessig --Definition-- open for utility transportation [Sections 3 and 5 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses and Section 4 of the Act relating to motor traffic on uncultivated land and in watercourses] Nyttekjøring/transport
Verdi Navn Beskrivelse
Rekreasjonsløype rekreasjonsløype åpne for allmennheten (i Nord-Troms og Finnmark) [§ 4 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag]
isfiskeløype åpne for allmennheten [§ 8 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag]
Nyttekjøring/transport åpne for nyttetransport [§§ 3 og 5 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt Motorferdsloven § 4] Merknad: all nyttekjøring skjer ikke langs fastsatte løyper, det er bare hvis det passer sånn at samme løype/løypespor brukes regelmessig --Definition-- open for utility transportation [Sections 3 and 5 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses and Section 4 of the Act relating to motor traffic on uncultivated land and in watercourses]
Name Type Description Code value
Recreation trail <undefined> open to the general public (in Nord-Troms and Finnmark) [Section 4 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses] Recreation trail
Ice-fishing trail <undefined> open to the general public (in Nord-Troms and Finnmark) [Section 8 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses] Ice-fishing trail
Trail for utility transportation <undefined> Trail for utility transportation

Vis SnøscooterløypeType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1