Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk rekreasjonsløype;åpne for allmennheten (i Nord-Troms og Finnmark) [§ 4 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag] ;rekreasjonsløype;Recreation trail; open to the general public (in Nord-Troms and Finnmark) [Section 4 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses];Recreation trail isfiskeløype;åpne for allmennheten [§ 8 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag] ;isfiskeløype;Ice-fishing trail; open to the general public (in Nord-Troms and Finnmark) [Section 8 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses] ;Ice-fishing trail Nyttekjøring/transport;åpne for nyttetransport [§§ 3 og 5 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt Motorferdsloven § 4] Merknad: all nyttekjøring skjer ikke langs fastsatte løyper, det er bare hvis det passer sånn at samme løype/løypespor brukes regelmessig --Definition-- open for utility transportation [Sections 3 and 5 of the Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses and Section 4 of the Act relating to motor traffic on uncultivated land and in watercourses] ;Nyttekjøring/transport;Trail for utility transportation;;Trail for utility transportation