SkogressursVolumUtenBark SRVOLUB

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

Tømmervolum uten bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
volum Tømmervolum gjelder med bark for hele stammen på alle trær fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Integer 1..1
standardfeil Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli. Integer 1..1
konfidensintervallNedre Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
konfidensintervallØvre Øvre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning . Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VOLUB Integer 4 1..1
VOLUB_S Integer 3 1..1
VOLUB_L Integer 3 1..1
VOLUB_U Integer 3 1..1
Name Type English Description
volum Integer
standardfeil Integer
konfidensintervallNedre Integer
konfidensintervallØvre Integer

Vis SkogressursVolumUtenBark i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1