ForurensetGrunnEiendom PollutedSoilRealEstate FORUR_GRUNN_EIENDOM

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

hvilke eiendommer som lokaliteten ligger på og om det for disse eiendommene er knyttet arealbruksrestriksjoner
real estate where the site is located, and whether this real estate is subject to land use restrictions
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune Matrikkelnummer 1..1
arealbrukRestriksjon om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen ArealbrukRestriksjon (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..1
AREALBRUK_RESTR ArealbrukRestriksjon 1 0..1
Name Type English Description
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber unique identification of cadastral unit within municipality Kommentar-tillegg Kommentar-tillegg
arealbrukRestriksjon ArealbrukRestriksjon LandUseRestriction whether there are restrictions on land use on the real estate

Vis ForurensetGrunnEiendom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Matrikkelnummer 1 ..1
ArealbrukRestriksjon 0 ..1