ArealbrukRestriksjon LandUseRestriction AREALBRUK_RESTR

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen
whether there are land use restrictions on the real estate
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen 1
Tinglysning Tinglysning i hht. Forurensningsloven 2
Båndlegging/regulering Båndlegging/regulering i hht. Plan- og bygningsloven 3
Verdi Navn Beskrivelse
1 Ingen
2 Tinglysning Tinglysning i hht. Forurensningsloven
3 Båndlegging/regulering Båndlegging/regulering i hht. Plan- og bygningsloven
Name Type Description Code value
None <undefined> None
Official registration <undefined> Official registration in accordance with the Norwegian Pollution Act Official registration
Imposition of use limitations / zoning <undefined> Imposition of use limitations / zoning in accordance with the Norwegian Planning and Building Act Imposition of use limitations / zoning

Vis ArealbrukRestriksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1