BmKildetype

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

kilden opplysningene stammer fra
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet 7
Feltundersøkelser 1
Innmeldte opplysninger 2
Intervju/spørreskjema 3
Litteratur 4
Sentrale dataregistre/internett 6
Vitenskapelige samlinger 5
Verdi Navn Beskrivelse
Annet
Feltundersøkelser
Innmeldte opplysninger
Intervju/spørreskjema
Litteratur
Sentrale dataregistre/internett
Vitenskapelige samlinger
Name Type Description Code value
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous
Field investigations <undefined> Field investigations
Registered information <undefined> Registered information
Interview/questionnaire <undefined> Interview/questionnaire
Literature <undefined> Literature
Central data registers/the Internet <undefined> Central data registers/the Internet
Scientific gatherings <undefined> Scientific gatherings

Vis BmKildetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1