BygningsstatusKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Lovlige statuser for bygningstiltak.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Rammetillatelse Kode som angir at det er gitt rammetillatelse. RA
Igangsettingstillatelse Angir at det er gitt igangsettingstillatelse. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven § 93, vil som hovedregel dato for gitt igangsettingstillatelse kunne benyttes. For andre bygg gjelder som hovedregel at byggearbeidet ansees igangsatt når pelingsarbeider, forskaling av grunnmur eller støping av såle er påbegynt. IG
MidlertidigBrukstillatelse Kode for at det er gitt midlertidig brukstillatelse MB
Ferdigattest Kode for at det er utferdiget ferdigattest. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, kan som hovedregel benyttes dato for ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) som kommunen utsteder. Forøvrig regnes at et bygg er tatt i bruk når minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk. FA
BygningErTattIBruk Dette gjelder bygninger som er konvertert fra GAB. Etter gammel bygningslov var dette det begrepet som ble brukt. Etter ny PBL er statusen enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, men i GAB skilles det ikke på dette. Derfor konverteres alt til tatt i bruk. Koden bruker også for etterregistrering av gamle bygg, og bygninger som oppdages i marka uten at de har vært gjennom en byggesaksbehandling. TB
MeldingsakRegistrerTiltak Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak. MT
MeldingsakTiltakFullfort Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak. MF
BygningGodkjentRevetBrent Kode for at bygningen er godkjent revet eller brent. GR
IkkePliktigRegistrert kode for bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold til Plan- og bygningsloven. IP
BygningErRevetEllerBrent Kode for at bygningen er revet eller brent. BR
ByggingAvlyst Kode for at bygging er avlyst. BA
BygningFlyttet Kode for at bygningen er flyttet. BF
BygningsnummerErUtgatt Kode for at bygningsenheten er utgått (av andre årsaker enn revet, brent eller avlyst). BU
FritattForSoknadsplikt Brukes for bygninger under 50m2 som er fritatt for søknadsplikt FS
Verdi Navn Beskrivelse
Rammetillatelse Kode som angir at det er gitt rammetillatelse.
Igangsettingstillatelse Angir at det er gitt igangsettingstillatelse. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven § 93, vil som hovedregel dato for gitt igangsettingstillatelse kunne benyttes. For andre bygg gjelder som hovedregel at byggearbeidet ansees igangsatt når pelingsarbeider, forskaling av grunnmur eller støping av såle er påbegynt.
MidlertidigBrukstillatelse Kode for at det er gitt midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest Kode for at det er utferdiget ferdigattest. For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med Plan- og BygningsLoven §93, kan som hovedregel benyttes dato for ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) som kommunen utsteder. Forøvrig regnes at et bygg er tatt i bruk når minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk.
BygningErTattIBruk Dette gjelder bygninger som er konvertert fra GAB. Etter gammel bygningslov var dette det begrepet som ble brukt. Etter ny PBL er statusen enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, men i GAB skilles det ikke på dette. Derfor konverteres alt til tatt i bruk. Koden bruker også for etterregistrering av gamle bygg, og bygninger som oppdages i marka uten at de har vært gjennom en byggesaksbehandling.
MeldingsakRegistrerTiltak Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak.
MeldingsakTiltakFullfort Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak.
BygningGodkjentRevetBrent Kode for at bygningen er godkjent revet eller brent.
IkkePliktigRegistrert kode for bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold til Plan- og bygningsloven.
BygningErRevetEllerBrent Kode for at bygningen er revet eller brent.
ByggingAvlyst Kode for at bygging er avlyst.
BygningFlyttet Kode for at bygningen er flyttet.
BygningsnummerErUtgatt Kode for at bygningsenheten er utgått (av andre årsaker enn revet, brent eller avlyst).
FritattForSoknadsplikt Brukes for bygninger under 50m2 som er fritatt for søknadsplikt
Name Description Code value
Rammetillatelse
Igangsettingstillatelse
MidlertidigBrukstillatelse
Ferdigattest
BygningErTattIBruk
MeldingsakRegistrerTiltak
MeldingsakTiltakFullfort
BygningGodkjentRevetBrent
IkkePliktigRegistrert
BygningErRevetEllerBrent
ByggingAvlyst
BygningFlyttet
BygningsnummerErUtgatt
FritattForSoknadsplikt

Vis BygningsstatusKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1