Håndlistplassering HÅNDLISTPLASSERING

kodeliste

Kartverket Erstattet

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
høyreSide Plassering av håndlist sett mot inngang høyreSide
venstreSide Plassering av håndlist sett mot inngang venstreSide
beggeSider Begge sider beggeSider
mangler Mangler mangler
Verdi Navn Beskrivelse
høyreSide høyreSide Plassering av håndlist sett mot inngang
venstreSide venstreSide Plassering av håndlist sett mot inngang
beggeSider beggeSider Begge sider
mangler mangler Mangler
Name Type Description Code value
høyreSide <undefined>
venstreSide <undefined>
beggeSider <undefined>
mangler <undefined>

Vis Håndlistplassering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1