Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk høyreSide;Plassering av håndlist sett mot inngang;høyreSide;;; venstreSide;Plassering av håndlist sett mot inngang;venstreSide;;; beggeSider;Begge sider;beggeSider;;; mangler;Mangler;mangler;;;