Geodataeier

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

rettighetshaver til datasettet/tjenesten
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis Geodataeier i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Geodataeier supertype CharacterString