Kaiområde

objekttype

Geovekst Gyldig

Kaiområde er området direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. Kaiområde avgrenses av KaiområdeGrense. Kaifront brukes ikke som avgrensning til kaiområde, men ligger som et eget objekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaidekketype Beskrivelse av materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) Kaidekketype 0..1
kaitype Angivelse av kaitype. Kaitype 0..1
område Område Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
KAITYPE Kaitype 100 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Description of the surface material at the quay.
kaitype Kaitype typeOfQuay Specifies the intended use for the quay, or type of quay.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Kaiområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kaidekketype 0 ..1
Kaitype 0 ..1
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning KaiområdeGrense 0..* Kaiområde
arv subtype Kaiområde supertype KaiId