Kaitype KAITYPE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Angivelse av ulik bruk av kai.

Vis Kaitype i NVDB Datakatalog