Dørtype DØRTYPE

kodeliste

Kartverket Utkast

Angis hval slags dør det dreier seg om.

Vis Dørtype i NVDB Datakatalog