Forvaltningsstatus FORVALTNINGSSTATUS

kodeliste

Kystverket Gyldig

Status på om nødhavner er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vedtatt Nødhavn er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder). Vedtatt
Foreslått Nødhavn er ennå ikke vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder). Foreslått
Verdi Navn Beskrivelse
Vedtatt Nødhavn er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder).
Foreslått Nødhavn er ennå ikke vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder).
Name Description Code value
Vedtatt
Foreslått

Vis Forvaltningsstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1