Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Vedtatt;Nødhavn er vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder).;Vedtatt;;; Foreslått;Nødhavn er ennå ikke vedtatt gjennom prosess (saksbehandling og høringsrunder).;Foreslått;;;