Belysning BELYSNING

kodeliste

Kartverket Utkast

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei, veier i tettsteder og Toalett/Omkledning.

Vis Belysning i NVDB Datakatalog