Dekkefasthet DEKKEFASTHET

kodeliste

Kartverket Utkast

Fasthet av underlag som utgjør hoveddelen av veien.

Vis Dekkefasthet i NVDB Datakatalog