UtlopOmr

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses
area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs

Vis UtlopOmr i NVDB Datakatalog