NøyaktighetTidsangivelse NøyaktighetTidsangivelse

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

angir nøyaktighet for tidsangivelsen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke registrert Tidsangivelse ikke registrert Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. Ikke registrert
Ukjent dato og tidspunkt Ukjent dato og tidspunkt Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data. Ukjent dato og tidspunkt
Eksakt Tidsangivelsen er eksakt Eksakt
+/- 1 min +/- 1 min 1 min
+/- 2 min +/- 2 min 2 min
+/- 5 min +/- 5 min 5 min
+/- 10 min +/- 10 min 10 min
+/- 15 min +/- 15 min 15 min
+/- 30 min +/- 30 min 30 min
+/- 1 time +/- 1 time 1 time
+/- 4 timer +/- 4 timer 4 timer
+/- 12 timer +/- 12 timer 12 timer
+/- 1 dag +/- 1 dag 1 dag
+/- 2 dager +/- 2 dager 2 dager
+/- 4 dager +/- 4 dager 4 dager
+/- 8 dager +/- 8 dager 8 dager
+/- 16 dager +/- 16 dager 16 dager
+/-32 dager +/-32 dager 32 dager
+/- 64 dager +/- 64 dager 64 dager
+/-128 dager +/-128 dager 128 dager
+/- 6 måneder +/- 6 måneder 6 maneder
+/- 1 år +/- 1 år 1 ar
+/- 2 år +/- 2 år 2 ar
+/- 5 år +/- 5 år 5 ar
+/- 10 år +/- 10 år 10 ar
+/- 25 år +/- 25 år 25 ar
+/- 50 år +/- 50 år 50 ar
Ukjent når på dagen Skredet gikk på oppgitt dato, men klokkeslettet er ukjent Ukjent nar pa dagen
Ukjent når på året Skredet gikk i oppgitt år, men det er ukjent når på året det skjedde Ukjent nar pa aret
Usikkert Usikkert Usikkert
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke registrert Tidsangivelse ikke registrert Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
Ukjent dato og tidspunkt Ukjent dato og tidspunkt Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.
Eksakt Tidsangivelsen er eksakt
+/- 1 min +/- 1 min
+/- 2 min +/- 2 min
+/- 5 min +/- 5 min
+/- 10 min +/- 10 min
+/- 15 min +/- 15 min
+/- 30 min +/- 30 min
+/- 1 time +/- 1 time
+/- 4 timer +/- 4 timer
+/- 12 timer +/- 12 timer
+/- 1 dag +/- 1 dag
+/- 2 dager +/- 2 dager
+/- 4 dager +/- 4 dager
+/- 8 dager +/- 8 dager
+/- 16 dager +/- 16 dager
+/-32 dager +/-32 dager
+/- 64 dager +/- 64 dager
+/-128 dager +/-128 dager
+/- 6 måneder +/- 6 måneder
+/- 1 år +/- 1 år
+/- 2 år +/- 2 år
+/- 5 år +/- 5 år
+/- 10 år +/- 10 år
+/- 25 år +/- 25 år
+/- 50 år +/- 50 år
Ukjent når på dagen Skredet gikk på oppgitt dato, men klokkeslettet er ukjent
Ukjent når på året Skredet gikk i oppgitt år, men det er ukjent når på året det skjedde
Usikkert Usikkert
Name Description Code value
Ikke registrert
Ukjent dato og tidspunkt
Eksakt
+/- 1 min
+/- 2 min
+/- 5 min
+/- 10 min
+/- 15 min
+/- 30 min
+/- 1 time
+/- 4 timer
+/- 12 timer
+/- 1 dag
+/- 2 dager
+/- 4 dager
+/- 8 dager
+/- 16 dager
+/-32 dager
+/- 64 dager
+/-128 dager
+/- 6 måneder
+/- 1 år
+/- 2 år
+/- 5 år
+/- 10 år
+/- 25 år
+/- 50 år
Ukjent når på dagen
Ukjent når på året
Usikkert

Vis NøyaktighetTidsangivelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1