Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Ikke registrert;Tidsangivelse ikke registrert Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;Ikke registrert;;; Ukjent dato og tidspunkt;Ukjent dato og tidspunkt Merknad: Fra og med 2015 benyttes ikke denne verdien for nye data.;Ukjent dato og tidspunkt;;; Eksakt;Tidsangivelsen er eksakt;Eksakt;;; +/- 1 min;+/- 1 min;1 min;;; +/- 2 min;+/- 2 min;2 min;;; +/- 5 min;+/- 5 min;5 min;;; +/- 10 min;+/- 10 min;10 min;;; +/- 15 min;+/- 15 min;15 min;;; +/- 30 min;+/- 30 min;30 min;;; +/- 1 time;+/- 1 time;1 time;;; +/- 4 timer;+/- 4 timer;4 timer;;; +/- 12 timer;+/- 12 timer;12 timer;;; +/- 1 dag;+/- 1 dag;1 dag;;; +/- 2 dager;+/- 2 dager;2 dager;;; +/- 4 dager;+/- 4 dager;4 dager;;; +/- 8 dager;+/- 8 dager;8 dager;;; +/- 16 dager;+/- 16 dager;16 dager;;; +/-32 dager;+/-32 dager;32 dager;;; +/- 64 dager;+/- 64 dager;64 dager;;; +/-128 dager;+/-128 dager;128 dager;;; +/- 6 måneder;+/- 6 måneder;6 maneder;;; +/- 1 år;+/- 1 år;1 ar;;; +/- 2 år;+/- 2 år;2 ar;;; +/- 5 år;+/- 5 år;5 ar;;; +/- 10 år;+/- 10 år;10 ar;;; +/- 25 år;+/- 25 år;25 ar;;; +/- 50 år;+/- 50 år;50 ar;;; Ukjent når på dagen;Skredet gikk på oppgitt dato, men klokkeslettet er ukjent;Ukjent nar pa dagen;;; Ukjent når på året;Skredet gikk i oppgitt år, men det er ukjent når på året det skjedde;Ukjent nar pa aret;;; Usikkert;Usikkert;Usikkert;;;